IT-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
11. juli 2019
Søknadsfrist
27. august 2019
Kontakt
Bente A. Paulsrud 91108165, Hans Christian Holte 90790721
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Jobbe i et av Norges største IT-miljø?

 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon IT skal sikre at Skatteetaten har en velfungerende IT-portefølje. Skatteetaten leverer tjenester som brukes av hele Norges befolkning og vi huser et av landets største og ledende IT-miljøer. Divisjonen består av rundt 850 årsverk som jobber med utvikling, drift og forvaltning av etatens IT-løsninger.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

Den raske utviklingen av informasjonsteknologi gir betydelige muligheter for modernisering av forretningsdriften i virksomheter. Skatteetaten skal ansette en IT-direktør som motiveres av å forstå og anvende avansert informasjonsteknologi til utvikling av nye, effektive og brukertilpassede tjenester for etatens brukere og samarbeidspartnere i offentlig og privat virksomhet.

Du blir leder av divisjon IT og øverste ansvarlige for IT i Skatteetaten. Dette er en rolle som vil ha avgjørende betydning for hvordan Skatteetaten og det offentlige Norge skal realisere endringer gjennom digitalisering. Som medlem i skattedirektørens ledergruppe vil du både delta i og bidra til den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Divisjon IT har ca. 900 medarbeidere, og stillingen innebærer ledelse av et av Norges største IT-miljøer med fremtidsrettet og kompleks IT utvikling og drift.

Skatteetaten utvikler kontinuerlig måten vi jobber på og IT er en sentral driver og bidragsyter i utviklingen sammen med sterke og dyktige fagmiljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor. Samtidig stilles det økte krav til etatens effektivitet, profesjonalitet og ressursutnyttelse. Stillingen krever god innsikt i teknologileveranser innen utvikling, forvaltning og drift, og vi ser etter en nytenkende leder som kan bidra i etatens videre utvikling.

Vår nye IT-direktør må ha et godt helhetlig blikk, evne til innovasjon, solide lederegenskaper og høy gjennomføringsevne. Du må ønske å jobbe tett med fagmiljøene og divisjonene, ha god forretningsforståelse og utstrakt evne til kommunikasjon og samhandling.

Vi er en stor etat hvor ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av IT-divisjonen
 • Drive utviklings- og forbedringsarbeid og sikre at etaten er i front på optimal teknologiutnyttelse
 • Være en sentral bidragsyter i toppledergruppen og aktivt bidra til strategisk utvikling av etaten
 • Jobbe planmessig med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov i IT-organisasjonen
 • Bygge relasjoner og være rådgiver for fagmiljøer og ledere for å levere fremtidsrettede IT-løsninger
 • Videreutvikle IT sourcing-strategi og sikre god samhandling med leverandører og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Bred og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God innsikt i fremvoksende teknologier og de muligheter disse gir for innovasjon, digitalisering og ny forretningsutviklingGod innsikt i informasjonssikkerhet og de trusler og muligheter som følger med teknologisk utvikling innenfor området. 
 • Kunnskap om alternative industrielle tjenestemodeller for leveranse av IT tjenester
 • God kunnskap om og dialog med leverandørindustri for å danne gode partnerskap
 • Bred ledererfaring med dokumenterbare resultater innenfor ansvarsområdet, fortrinnsvis innenfor en stor og kompleks virksomhet
 • Erfaring fra å lede i større endrings- og omstillingsprosesser 
 • God organisatorisk og forretningsmessig forståelse
 • Erfaring med å håndtere kompleksitet og bredde gjennom kombinasjon av drift og større og innovative utviklingsoppgaver
 • Forstår samfunnsutviklingen og brukernes behov

Personlige egenskaper

 • Har evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • Har evne til å være tett på og samtidig lede gjennom visjonært og motiverende lederskap
 • Oppnår resultater gjennom effektiv påvirkning og evnen til å bygge tillitsfulle relasjoner
 • Er analytisk og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • Har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • Er god til å kommunisere og skape engasjement
 • Har evne til konstruktiv samhandling og dialog internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

 

Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

Søknadsfrist: 27.08.2019

 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.