Oljedirektør

Rekrutterer
Sted
Stavanger
Publisert
2. juli 2019
Søknadsfrist
30. september 2019
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Alexander Huun 47898809
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Oljedirektoratet (OD) har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel, og er et sentralt rådgivende organ for Olje- og energidepartementet innenfor petroleumsvirksomheten. OD skal være en aktiv pådriver for å realisere mest mulig av ressurspotensialet på sokkelen og skape størst mulige verdier for samfunnet. OD har et nasjonalt ansvar for data fra kontinentalsokkelen, og har en oversikts- og formidlerrolle når det gjelder data, analyser og beslutningsgrunnlag. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med petroleumsvirksomheten. OD har hovedkontor i Stavanger, et kontor i Harstad, og har omkring 220 ansatte. 

Olje- og energidepartementet søker direktør for Oljedirektoratet. 

Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet. Petroleumsvirksomheten er en viktig bidragsyter til finansiering av velferdsstaten. Stillingen som oljedirektør gir en unik mulighet til å bidra i videreutviklingen av denne viktige samfunnssektoren. 

Olje- og energidepartementet søker en strategisk, utviklingsorientert og faglig sterk oljedirektør med bred ledererfaring. Som leder for Oljedirektoratet vil man stå overfor komplekse utfordringer i skjæringspunktet mellom naturgitte forutsetninger, teknologi, kommersielle vurderinger, samfunn og ledelse. Oljedirektøren må evne å videreutvikle et solid fagmiljø som bidrar med kunnskap og innsikt av stor betydning for både myndigheter og petroleumsnæringen. Stillingen krever god rolleforståelse. Videre kreves det god innsikt i petroleumsvirksomheten og de rammebetingelser som vil styre utviklingen i sektoren fremover. 

Aktuelle kandidater har høy integritet, høye ambisjoner og gode evner til dialog og relasjonsbygging. Direktøren skal bidra til et konstruktivt og åpent forhold til opinionen og media, samt spre fakta og kunnskap om sentrale forhold innenfor direktoratets ansvarsområder. Søkere til stillingen må være fremtidsorienterte, og ha evne til å fange opp og balansere faglige vurderinger og politiske signaler.

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlenging i en ny seksårsperiode. Stillingen krever sikkerhetsklarering på høyt nivå. Lønn etter avtale. Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie, Ann-Kristin Nyrønning, tel. 92085397/Alexander Huun, tel. 47898809, eller ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot, tel. 22 24 62 02/48 16 11 00 i Olje- og energidepartementet. Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no innen 30. september 2019.  

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.