Produkteier (IT Fagsystemer)

Sted
Oslo Sentrum
Publisert
2. juli 2019
Søknadsfrist
28. august 2019
Kontakt
Steinar Bjørneset 41577115, Ole Jan Rimstad 99593014
Posisjon
Spesialist
Stillinger
IT, Spesialist, Utvikling
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Landbruksdirektoratet iverksetter landbrukspolitikken. Vi har blant annet ansvar for at bøndene i Norge får utbetalt økonomisk støtte slik at de kan produsere god norsk, kortreist og bærekraftig mat. I 2018 fordelte vi over 9 milliarder kroner til 40 000 foretak gjennom våre digitale løsninger. www.landbruksdirektoretet.no

Vil du utvikle og forvalte digitale tjenester for landbruket?

Vi er på jakt etter deg som har kompetanse innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester og fellesløsninger, og ønsker å videreutvikle deg innenfor geografisk IT. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver med digitalisering av landbruket og arbeidsoppgaver du har muligheter til påvirke. 

IT har en sentral og styrende rolle i direktoratets arbeid med innovasjon og digitalisering. Utvikling og videreutvikling gjennomføres i tett samarbeid med avdelingene i direktoratet og våre eksterne leverandører. Vi har lang erfaring med å jobbe smidig, og har i de siste utviklingsprosjektene startet med kontinuerlig produksjonssetting og forbedring av løsningene. 

Hovedoppgaven din vil være produkteier for Agros som er et system som tilbyr digitale selvbetjeningstjenester for bønder og saksbehandlingsstøtte for kommune og fylkesmann. I løpet av 2019 planlegger vi å integrere en digital kartløsning i Agros. Som produkteier i Agros vil du jobbe med kravspesifisering, releaseplanlegging, kvalitetssikring og testing. Du kommer til å samarbeide med leverandører, fagressurser internt i direktoratet, sluttbrukere og brukere hos fylkesmannen og kommunene.

Geodata er et satsingsområde for direktoratet og i noen av direktoratets systemer har vi tatt i bruk til dels avanserte kartløsninger og -integrasjoner. Du vil få utfordrende oppgaver innenfor dette området. Direktoratets systemportefølje erstandardisert på Java-teknologi og sentrale teknologier er React, Spring Boot, REST, JSON, Hibernate, Spring data.    


Arbeidsoppgaver

 • produkteier med teknisk ansvar for videreutvikling av fagsystemet "Agros" 
 • delta i og lede prosjekter for utvikling og videreutvikling av direktoratets digitale tjenester, herunder geodata og åpne data
 • produkteier for utvalgte fellestjenester, herunder integrasjon mot nasjonale fellestjenester  
 • kravspesifisering, testing og kvalitetssikring av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav
 • andre oppgaver etter seksjonens behov

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • erfaring som utvikler og/eller teknisk arkitekt
 • erfaring med Java-løsninger er en fordel
 • erfaring med testarbeid og smidig systemutvikling, gjerne med bruk av hyppige leveranser
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • interesse for ny teknologi
 • ønske om å utvikle brukervennlige tjenester
 • løsningsorientert og nysgjerrig 
 • høy gjennomføringsevne
 • god evne og vilje til kunnskapsdeling
 • god evne til å jobbe selvstendig
 • evner å utvikle et godt samarbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver og gode lærings- og utviklingsmuligheter
 • videreutvikling og individuell kompetanseutviklingsplan 
 • stor påvirkningskraft på egen arbeidssituasjon og IT-utvikling i direktoratet
 • et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og stor takhøyde 
 • stor kontaktflate og utstrakt samarbeid både internt og eksternt.
 • sentral beliggenhet i Oslo.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid).
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr 505 800,- til kr 658 300,- eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 646 700,- til kr 848 800,- avhengig av kvalifikasjoner.
  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse.
 • bedriftsidrettslagog gode ordninger for trening.

 

Kontaktpersoner for stillingen

Rådgiver Ole Jan Rimstad i Prime Executive (99 59 30 14) eller fung. seksjonssjef Steinar Bjørneset i direktoratet (41 57 71 15).

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 27. 

Søknadsfrist: 28. august.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.