HMS-koordinator

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
3. juli 2019
Søknadsfrist
1. august 2019
Kontakt
Tone Høibakk tlf: 48221889. Bjørn Schulstock tlf: 95832738
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Sporveien ønsker å være en viktig bidragsyter i en grønn byutvikling, og vi vil gjøre kollektivtrafikk til innbyggernes naturlige førstevalg. Vi søker deg som har faglig relevant kompetanse og et sterkt engasjement, pågangsmot og iver.

Som HMS-koordinator i Infrastrukturenhetens utbyggingsprosjekter forventes det at du bidrar til å styrke Sporveien Oslo sitt omdømme relatert til helse, ytre miljø og sikkerhet gjennom proaktivt og forebyggende arbeid for å redusere risiko for uønskede hendelser.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta rollen som SHA-koordinator for arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i byggeprosjekter, i tråd med krav i Byggherreforskriften
 • Sørge for utarbeidelse av planer for SHA og ytre miljø
 • Spesifisere SHA- og miljøkrav i tilbuds-/anbudsforespørsler og kontrakter/avtaler
 • Følge opp entreprenørenes og leverandørers HMS-arbeid i forhold til krav
 • Tilrettelegge for ivaretagelse av hovedbedriftsansvar for valgte hovedbedrift
 • Risikovurdering og oppfølging av risikoforhold relatert til HMS
 • Bidra til gode holdninger til SHA og ytre miljø
 • Koordinere informasjon relatert til HMS (beredskap, trafikksikkerhet, skilting etc)
 • Gjennomføre og bistå ved revisjoner og stikkprøver relatert til HMS, inkludert kontroller av etterlevelse av krav i arbeidsmiljøloven (sosial dumping)
 • Oppfølging av uønskede hendelser og avvik, og lede granskning av uønskede hendelser
 • Ivareta og følge opp HMS-kartlegging og –rapportering

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi ønsker kandidater med relevant høyere utdanning, gjerne på sivilingeniør/masternivå.  Dersom hele eller deler av utdannelsen er tatt i utlandet må denne være godkjent av Nokut.

Det er ønskelig med minimum 3 års erfaring fra tilsvarende rolle fra bygge- eller anleggsarbeid, primært spor/jernbanerelaterte prosjekter.

Aktuell kandidat må ha kjennskap til relevante lover, krav og forskrifter innenfor HMS-området, som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

Kandidaten må også ha erfaring i bruk av nasjonal- og internasjonale sikkerhetsstandarder samt kunne dokumentere erfaring med ledelse av risikovurderinger, granskning av hendelser og revisjon av virksomheter.

Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Av personlige egenskaper er det viktige at du har høy integritet, er selvstendig, strukturert, ansvarsbevisst og har gode samarbeidsevner.


Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag


Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

For mer informasjon om stilling kan leder for kvalitet og sikkert i Infrastrukturenheten Tone Høibakk på tone.hoibakk@sporveien.com eller på telefon 482 21 889.

Vi imøteser din søknad og CV innen 1. august.

Om arbeidsgiveren

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Infrastruktur og prosjekter har ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang. Enheten har om lag 350 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2018 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. Enheten står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vedlikehold og drift av infrastrukturen skal opprettholdes samtidig som behovet for investeringer i ny og utbedret infrastruktur øker betydelig.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.