Director Group Accounting

Sted
Asker
Publisert
4. juli 2019
Søknadsfrist
12. august 2019
Kontakt
Kristin Lossius 40305040, Knut Grotli 90251351
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

TGS er en ledende leverandør av geovitenskapelige data til den globale olje og gassindustrien. I tillegg til store multiklientbiblioteker av geofysiske og geologiske data som inkluderer seismiske data, magnetiske og gravitasjonsdata, digitale brønnlogger, produksjonsdata og retningsundersøkelser, tilbyr TGS avanserte dataprosesseringstjenester, fortolkningsprodukter, dataintegrasjonsløsninger og datanalyseverktøy. TGS er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på omlag NOK 25 mrd.

 

TGS søker en selvstendig og regnskapsfaglig sterk kandidat til rollen som «Director Group Accounting». «Director Group Accounting» vil ha det overordnede ansvaret for konsernregnskap, ekstern rapportering og skatt, i tillegg til å være ansvarlig for at den finansielle rapporteringen samsvarer med relevante regler og standarder. Du vil få betydelig ansvar og påvirkningskraft, og vil være en viktig støtte til forretningsenhetene i forbindelse med kommersielle aktiviteter, samt ved prosesser som fusjoner og oppkjøp, due dilligence-prosjekter og andre finansielle prosjekter.

Stillingen rapporterer til CFO, og inngår i konsernets Finance Management team. Du vil få direkte lederansvar, samt ha et overordnet ansvar for konsernets Shared Services Center. Stillingen er lokalisert i TGS’ finansielle hovedkvarter i Asker.

Vi søker deg som har solid regnskapsforståelse og som har bakgrunn fra revisjon, gjerne i kombinasjon med operasjonell erfaring fra konsernregnskap i et internasjonalt selskap. Bransjeerfaring eller erfaring fra prosjektorganisasjoner vil være et fortrinn.

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for TGS’ konsernregnskap og eksterne finansielle rapportering
 • Vedlikehold og videreutvikling av konsernets regnskapsprinsipper og retningslinjer
 • Direkte lederansvar for flere medarbeidere, og øverste leder for konsernets Shared Service Center
 • Overodnet ansvar for konsernets skatteområde
 • Løpende rådgivning og støtte til de kommersielle forretningsområdene
 • Interaksjon med konsernets styre og revisjonskommité
 • Nøkkelressurs på prosjekter relatert til fusjoner og oppkjøp, due dilligence, inngåelse av strategiske avtaler o.l.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen økonomi/finans, fortrinnsvis med fokus på regnskap/revisjon
 • Minimum 7 års arbeidserfaring fra tilsvarende roller i kombinasjon med revisjonserfaring
 • Solide IFRS-kunnskaper
 • Dokumentert ledererfaring
 • Sterke skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk

Ønskede personlige egenskaper:

 • Proaktiv, selvstendig og med høy gjennomføringskraft
 • Analytisk og kvalitetsorientert med sterk faglig integritet og dedikasjon
 • Solide lederegenskaper med evne til å skape retning, engasjere og utvikle medarbeidere
 • Gode relasjonsegenskaper og evne til å kommunisere på ulike nivåer i en internasjonal virksomhet
 • Kommersielt “mindset” og forretningsforståelse


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.