Økonomisjef Eiendom

Rekrutterer
Sted
Bryn, Oslo
Publisert
4. juli 2019
Søknadsfrist
Søknader vurderes fortløpende
Kontakt
Ulrik Langabø 93005357
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Mestergruppen Eiendom har en strategi om å utvikle eiendommer for mellomstore og store prosjekter (småhus, eneboliger og leilighetsbygg) i og omkring de store byene i Norge. Selskapet besitter en betydelig tomtereserve for utvikling av fremtidige boligprosjekter. Utvikling av prosjektboliger skjer ved bruk av Mestergruppens interne kompetanse i samarbeid med anerkjente arkitektkontorer.
I tillegg til utvikling og gjennomføring av boligutbyggingsprosjekter forvalter og utvikler Mestergruppen Eiendom konsernets næringseiendomsportefølje. Porteføljen består primært av handels- og logistikkbygg som leies av byggevarevirksomheten i konsernet.
Mestergruppen Eiendom er en del av Mestergruppen, et av Norges største og raskest voksende konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. De siste årene har Mestergruppen mer enn tredoblet omsetningen og skapt et vertikalt integrert konsern med konsepter som fanger hele verdikjeden innen boligbygging og eiendomsutvikling.

Kjente merkenavn som Mesterhus, Systemhus, Blink Hus og Saltdalshytta er blant Mestergruppens hus- og hyttekonsept. På byggevaresiden eier Mestergruppen blant annet XL-BYGG, Ski Bygg, Byggeriet og Byggtorget – med til sammen rundt 220 byggevarehus. Videre tilbyr konsernet arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom MG Arkitekter.

Mestergruppen har en omsetning på rundt 9,2 milliarder kroner og eies av Ferd AS.

 

Mestergruppen fortsetter å vokse og søker nå å styrke forretningsområdet Eiendom med en fremoverlent, kommersiell og dyktig økonomisjef. Du vil få en svært sentral rolle i forretningsområdet og konsernet og ha et bredt ansvar med høye krav til gjennomføring og leveranse. Du vil komme inn i et konsern med stor fart, høy kompleksitet, korte beslutningsveier og dyktige kollegaer, så mulighetene for faglig så vel som personlig utvikling er store. Stillingen rapporterer til Konserndirektør Eiendom.

 

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging og kontroll av prosjektregnskap og kalkyler i tett samarbeid med prosjektledere, videreutvikling av rapportering- og oppfølgingsmetodikk
 • tett oppfølging av oppkjøpsprosesser/tomteakkvisisjon, herunder utarbeide styrepresentasjoner og faktabasert beslutningsstøtte av høy kvalitet
 • ansvarlig for ledelsesrapportering, budsjett- og prognoseprosess innen forretningsområdet
 • eierskap til forretningsområdets spesifikke regnskaps- og rapporteringsverktøy
 • sørge for etablering av prosjektfinansiering og løpende likviditetsoppfølging
 • målstyring av forretningsområdets KPIer
 • kontaktpunkt for revisor
 • håndtere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • delta i prosjekter og ad hoc-oppgaver

 

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, MSc/Siv.øk.
 • minimum seks års relevant erfaring fra tilsvarende rolle og/eller business controlling
 • solid erfaring fra eiendoms- og/eller entreprenørbransjen, samt håndtering av prosjektregnskap
 • erfaring fra finansiering/prosjektfinansiering er en absolutt fordel
 • meget god forretningsforståelse og generelt god økonomikompetanse
 • meget gode ferdigheter i Excel
 • solid IT/systemkompetanse, erfaring med Cognos er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper
For å lykkes og trives i rollen må du være utpreget analytisk, kommersiell og strukturert. Du må evne å sette deg inn i komplekse forretningsmodeller og verdikjeder, ha høy arbeidskapasitet og være sulten på å bidra til å videreutvikle Mestergruppen Eiendoms økonomifunksjon. Videre må du være selvgående, initiativrik og ha meget høy gjennomføringsevne. Det er avgjørende at du evner å bygge nettverk og skape samarbeidsarenaer på tvers av fagområder og driftsenheter, samt at du har en genuin "can do"-holdning.

 

Vi kan tilby
Til den rette kandidaten kan Mestergruppen tilby en utfordrende og samtidig svært spennende reise i et konsern som er toneangivende i en bransje i stor endring. Du vil garantert få bryne deg på utfordringer som vil gi deg både mestringsfølelse og utvikling, og du vil bli en del av et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Mestergruppen holder til i moderne lokaler på Bryn. Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant, ber vi deg søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople v/ Ulrik Langabø på mobil 930 05 357 eller ulrik.langabo@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.