Økonomidirektør/CFO

Sted
Svalbard
Publisert
16. juli 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Patrick Gjønnes 41042063, Renee Davadi 98894662
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Nåværende CFO i søker nye utfordringer på fastlandet, og vi søker nå hans etterfølger. Som CFO vil du ha en nøkkelrolle i konsernet, og være sentral i arbeidet med å sikre en proaktiv og etterrettelig økonomifunksjon i en pågående omstillingsprosess.

Ansvarsområder omfatter:

 • Konsernregnskap
 • Følge opp økonomiske mål for konsernet og etablere prosesser for oppfølging av målene
 • Delta i strategiske beslutningsprosesser
 • Personalansvar for økonomi, HR og administrasjon
 • Eierskap til outsourcet IT-leveranse
 • Kvalitetssikre og forbedre rutiner, prosesser og systemer
 • Ansvar for videreutvikling av organisasjonens økonomisystem.
 • Kontakt med departementet (NFD) administrativt, i tillegg til rent formell eierfunksjon

Vi søker deg som er en kvalitetsbevisst og løsningsorientert CFO. Du trives med operative og ledelsesmessige utfordringer, og har erfaring/ interesse for finansiell rapportering, IT og HR. Du har både helhetsblikk og høyt presisjonsnivå. Du har høy integritet og samhandler godt på alle nivå, både innad i organisasjonen og med eksterne aktører.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen regnskap og revisjon/økonomi/finans, på masternivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra ledende rolle innen regnskap/revisjon, økonomi/finans
 • Solid regnskapsfaglig kompetanse, godt kjent med standarder og formater for rapportering av nøkkeltall i større selskap/konsern.
 • Erfaring med konsernregnskap, og finansiell rapportering
 • God IT-forståelse, og helst erfaring fra forretningsvirksomhet med noe kompleksitet
 • Erfaring fra omstilling- og endringsprosesser
 • HR-kompetanse, eller personalledelse er en fordel, men ikke et krav.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Store Norske i prosessens innledende del.  Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

 

Om selskapet

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) er morselskap i konsernet. Aktivitetene i morselskapet er konsernadministrasjon og tjenester for selskapet og datterselskaper, samt grunneiendomsadministrasjon av Statens eiendommer. Konsernet driver kullproduksjon på Svalbard gjennom Store Norske Gruvedrift AS (SNGD), utleie og utvikling av boliger gjennom Store Norske Boliger AS (SNB), arktisk logistikk gjennom Pole Position Logistics AS (90,2% eierandel) (PPL) og tilrettelegging for turistvirksomhet gjennom Gruve 3 AS og Svea Svalbard AS (51%). Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG) er utelukkende involvert i opprydding etter gruveaktiviteten i Svea og Lunckefjell. I tillegg har selskapet minoritetsposter i Materiallageret AS (32 %) og Svea Tankanlegg AS (15 %).


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.