Strategidirektør

Rekrutterer
Sted
Trondheim
Publisert
9. august 2019
Søknadsfrist
12. september 2019
Kontakt
Kirsti Kalseth Sjøhaug 97731680
Posisjon
Leder
Bransjer
Energi
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har 75 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim i nye lokaler på Brattørkaia.

 

Har du lyst til å jobbe i en organisasjon som utgjør en forskjell?

Enova skal i nært samspill med markedet drive fram utvikling og introduksjon av ny energi- og klimateknologi i Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Enova har et bredt mandat som dekker alle sektorer, og skal ha effektive og fleksible virkemidler. Vi forvalter betydelige ressurser på vegne av samfunnet med årlige rammer på rundt 3 milliarder kroner. En ansvarlig forvaltning av midlene er helt sentralt. Samtidig skal vi være modige og ta risiko i en krevende omstilling. Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider.

Nå søker vi en engasjert og fremtidsrettet strategidirektør som vil bygge posisjonen og utvikle strategier og rammer for samfunnsoppdraget.

Strategidirektøren har ansvaret for de tre områdene – Kommunikasjon, Analyse og Innsikt og Forretningsutvikling.

Vil du bli med på laget?

Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet:

Du vil få ansvar for å sikre gode strategiske valg og målrettet forretningsutvikling som legger til rette for å nå mål. Du vil få ansvar for at Enovas kommunikasjon bygger posisjonen som drivkraft for omstilling til lavutslippssamfunnet og gjøre våre virkemidler og tjenester kjent i markedet. Du skal sørge for å styrke og videreutvikle analyse- og innsiktsfunksjonen i Enova.

Som strategidirektør skal du blant annet:

 • sikre at vi har et godt strategisk system som leder frem til strategiske valg
 • drive forretningsutvikling og overordnet virkemiddelutvikling
 • sørge for intern og ekstern kommunikasjon, posisjonering av Enova og samfunnskontakt
 • sikre strategisk innsikt som grunnlag for å utvikle samfunnsoppdraget videre.
 • sikre at Enova har godt samspill med KLD som oppdragsgiver og andre relevante departement, samt eksterne rammebetingelser
 • ha personal-, budsjett- og resultatansvar

 

Hvem ser vi etter?

Vår nye strategidirektør har utdanning på masternivå, samt relevant ledererfaring, gjerne fra både privat og offentlig sektor. God markeds- og forretningsforståelse er en forutsetning. Du har solid kompetanse om strategi- og utviklingsarbeid i kunnskapsintensive organisasjoner. Du har et godt overblikk av det politiske landskapet nasjonalt, interesse for klima- og energipolitikk og et bredt nettverk. Videre har du god kjennskap til ulike offentlige virkemidler og forvaltning av disse, samt forståelse av politiske og offentlige beslutningsprosesser. Du har god innsikt i fagområdene kommunikasjon og markedsføring.

Som leder motiveres du av å oppnå resultater gjennom andre, og evner å sette retning og gjennomføre i tråd med planer. Du har en helhetlig og analytisk tilnærming til strategi, mål og oppgaver. Du er god i møtet med folk – både til å se den enkelte og å bygge gode lag. Du har sterke kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Du har god forståelse for mulighetsrommet digitalisering gir for både effektivisering, forretningstransformasjon og samfunnstransformasjon.

Du har gjerne følgende egenskaper:

 • tydelig, målrettet og prestasjonsorientert
 • nysgjerrig og delende
 • utviklingsorientert og endringsdyktig
 • høy grad av integritet, tillitsskapende og løsningsorientert
 • evne til å inspirere og motivere

 

I Enova synes vi det er viktig å:

 • etterleve Enovas ledelses- og organisasjonsfilosofi
 • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
 • sørge for felles målforståelse og målrettet lagorganisering
 • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
 • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen

Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

 

Videre prosess

Søknadsfrist er 12.09.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, tlf. 906 04 334, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

-------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.