Avdelingsdirektør til klimaavdelingen

Sted
Oslo
Publisert
5. august 2019
Søknadsfrist
10. september 2019
Kontakt
Rolv Brudal 47351393, Jonas Landstad Fjeldheim 91106159
Posisjon
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine omlag 60 lokalkontor. Les mer www.miljodirektoratet.no

Er du klimaavdelingens nye avdelingsdirektør?

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og et område i stadig utvikling. Er du motivert for en av Norges viktigste lederstillinger? Miljødirektoratet søker en engasjert, faglig dyktig og tydelig leder til klimaavdelingen vår.

Som avdelingsdirektør for klimaavdelingen vil du ha det overordnede ansvaret for å formidle det vitenskapelige grunnlaget for klimapolitikken, utvikle og forvalte det norske klimagassregnskapet, analysere og gi råd om nye tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslippene i Norge. Du vil også forvalte en rekke virkemidler på klimaområdet, blant annet klimakvotesystemet og støtteordningen Klimasats.

Avdelingen har utstrakt samarbeid med andre avdelinger i direktoratet, andre etater som jobber med klimautfordringen og forskningsinstitusjoner. I tillegg har Miljødirektoratet også et betydelig internasjonalt arbeid, særlig i forbindelse med arbeidet knyttet til FNs klimapanel (IPCC) og bistand til departementets arbeid under FNs klimakonvensjon. For å lykkes i stillingen må du ha gode samarbeidsegenskaper, kunnskap og erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom politikk, fag og forvaltning.

Klimaavdelingen består av fem seksjoner og 73 medarbeidere. Seksjonenes oppgaver henger faglig sammen, og som avdelingsdirektør må du evne å se disse i sammenheng. Vi ser etter en leder som kan styre på overordnet nivå, bidra til solid forvaltning og aktiv utvikling av et svært viktig fagfelt, og som kan lede gjennom ledere. Avdelingens medarbeidere er hovedsakelig lokalisert på Helsfyr i Oslo, men noen er også på Brattøra i Trondheim. Den utlyste stillingen er plassert ved kontoret vårt i Oslo.

Som avdelingsdirektør vil du være en del av toppledergruppen i direktoratet og rapportere til direktør Ellen Hambro.

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende fra relevant fagområde. Lang og relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for kravet til formell utdanning på masternivå.
 • ledererfaring med personalledelse og gode lederegenskaper
 • erfaring fra og god kunnskap om offentlig forvaltning. Det vil være stor fordel med erfaring fra samordningsprosesser på tvers av ulike sektorer.
 • solid samfunns- og rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser
 • gode norsk- og engelskkunnskaper og gode formidlingsevner
 • erfaring fra internasjonalt arbeid er ønskelig
 • erfaring med mediehåndtering vil telle positivt

Personlige egenskaper

 • Du er helhetstenkende og evner å se avdelingens oppgaver i sammenheng med direktoratets øvrige fagområder.
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og er lyttende, inkluderende og inspirerende.
 • Du er trygg i lederrollen, beslutningssterk og løsningsorientert.
 • Du har stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og er god til å delegere.
 • Du er endringsdyktig.

Personlig egnethet vektlegges.


Reisevirksomhet må påberegnes, særlig til Trondheim, men også noe internasjonalt.

 Vi tilbyr

 • en lederstilling på et fagområde med stor politisk og offentlig interesse. Du blir en sentral aktør i utviklingen og iverksettingen av statens klimapolitikk.
 • en etat med engasjerte og kompetente medarbeidere og arbeidsoppgaver på et svært viktig samfunnsområde
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons-, forsikrings- og lånebetingelser i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen kan rettes til rekrutteringsrådgiver Rolv Brudal i Badenoch & Clark, tlf. 473 51 393 evt. rolv.brudal@badenochandclark.no eller seniorrådgiver Jonas Landstad Fjeldheim, tlf. 911 06 159.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.


Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge. 

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 55-2019 KAL                                                              Søknadsfrist: 10.09.19


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.