Seniorrådgiver finansiering

Sted
Hamar
Publisert
12. juli 2019
Søknadsfrist
20. august
Kontakt
Per Inge Hjertaker 91729682, Kristin Haugen 97155441
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Er du helseøkonom, samfunnsøkonom eller siviløkonom med sterkt engasjement for optimal bruk av tilgjengelige ressurser? Vi søker en selvstendig og faglig sterk seniorrådgiver som vil være med å legge føringer for den videre utviklingen av finansieringen av helseforetakene og sykehusene i foretaksgruppen. Stillingen rapporterer til finansdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatering og videreutvikling av den regionale inntektsmodellen
 • Budsjettarbeid og økonomisk langtidsplanlegging
 • Utvikle finansieringsløsninger for ulike driftsrelaterte problemstillinger
 • Økonomisk analyse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad, gjerne helseøkonomi, samfunnsøkonomi eller siviløkonom
 • Kjennskap til styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten
 • Gode ferdigheter i excel

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske evner
 • Samarbeidsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Ser helhetlige løsninger på komplekse problemstillinger
 • Samfunnsforståelse og -interesse
 • Initiativrik og selvstendig

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. For den rette kandidaten viser vi stor fleksibilitet i forhold til arbeidsform og-sted.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen tlf. 91729682/ 97155441. Finansdirektør Line Alfarrustad i Helse Sør-Øst RHF kan også kontaktes på tlf. 959 81 380.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20.august.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning. Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Om arbeidsgiveren

Helse Sør-Øst RHF er en av landets fire helseregioner, og landets største med ansvar for ca. 56 % av den samlede spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak/sykehus og har ca 78 000 medarbeidere. Omsetningen er om lag 82 mrd. kroner. 

Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingsmodellen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, samt likviditetsstyring, pensjon og forsikringer. Videre har finans en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på langtidsplanene. 

Avdelingen består i dag av 16 medarbeidere med høy faglig kompetanse, og god gjennomføringsevne. Arbeidsoppgavene i den regionale finansfunksjonen er utfordrende, og det er gode muligheter til å arbeide med oppgaver av stor betydning for helseforetaksgruppen. Mer om oss på www.helse-sorost.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.