Finans-/investeringsanalytiker

Sted
Hamar
Publisert
12. juli 2019
Søknadsfrist
20. august
Kontakt
Per Inge Hjertaker 91729682, Kristin Haugen 97155441
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker en selvstendig og faglig sterk investeringsanalytiker som vil være med å legge føringer for den videre utviklingen av finansierings- og investeringsområdet i foretaksgruppen. Stillingen rapporterer til finansdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse av prosjektets, foretakets og foretaksgruppens økonomiske bæreevne
 • Utvikling og implementering av faglig rammeverk for vurdering av prosjekter
 • Videreutvikling av finansieringsmodeller
 • Arbeid med langtidsplanlegging
 • Økonomisk analyse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum fire-årig høyskoleutdannelse. MBA/siviløkonomi/industriell økonomi eller tilsvarende, gjerne med tilleggsutdannelse som autorisert finansanalytiker
 • Inngående kjennskap til og erfaring fra investeringsanalyser
 • God økonomi- og regnskapsforståelse
 • Erfaring fra rådgivning, bank, industri eller eiendomssektoren er en fordel. Det samme er erfaring fra prosjektledelse.

Personlige egenskaper

 • Sterke analytiske evner
 • Initiativrik og selvstendig
 • Strukturert arbeidsform
 • Samarbeidsorientert, og med gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Konkurransedyktige betingelser i en utviklende og utfordrende stilling i en organisasjon med stor aktivitet og spennende prosjekter
 • En unik mulighet til å ha en sentral rolle i flere av de store og spennende investeringsprosjektene til Helse Sør-Øst RHF
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. For den rette kandidaten viser vi stor fleksibilitet i forhold til arbeidsform og-sted.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor Per Inge Hjertaker/ Kristin Haugen tlf. 91729682/ 97155441. Finansdirektør Line Alfarrustad i Helse Sør-Øst RHF kan også kontaktes på tlf. 959 81 380.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20.august.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning. Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Om arbeidsgiveren

Helse Sør-Øst RHF er en av landets fire helseregioner, og landets største med ansvar for ca. 56 % av den samlede spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak/sykehus og har ca 78 000 medarbeidere. Omsetningen er om lag 82 mrd. kroner. 

Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingsmodellen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, samt likviditetsstyring, pensjon og forsikringer. Videre har finans en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på langtidsplanene. 

Avdelingen består i dag av 16 medarbeidere med høy faglig kompetanse, og god gjennomføringsevne. Arbeidsoppgavene i den regionale finansfunksjonen er utfordrende, og det er gode muligheter til å arbeide med oppgaver av stor betydning for helseforetaksgruppen. Mer om oss på www.helse-sorost.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.