Økonomidirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
16. juli 2019
Søknadsfrist
20. august 2019
Kontakt
Rune Frøyslie, 40282150
Posisjon
Spesialist, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos oss krever at du bidrar til smarte løsninger, har gode samarbeidsevner og kan håndtere en rekke ulike utfordringer. Vi liker å se våre medarbeidere vokse og vi tror at man gjør det best i et kompetent og støttende miljø. Om du vil være med å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid er du velkommen til oss! 

NCC Industry AS er Nordens største aktør inne asfalt og steinmaterialer. 

NCC Industry legger hovedvekt på industriproduksjon – steinmateriale, asfalt, grunnarbeid og resirkulering av bygningsmaterialer. Vi er en proaktiv partner med ekspertise både innen produksjon og entreprenørvirksomhet, med hovedvekt på bærekraftige løsninger. Virksomheten er inndelt i tre sektorer: Steinmaterialer, Asfalt og Hercules. NCC Industry har virksomhet i hele landet. I løpet av de neste årene står Norge overfor store investeringer i infrastrukturprosjekter.?Vi ser positivt på fremtiden og søker en erfaren økonom til vårt hovedkontor i Oslo for å jobbe tett på vår virksomhet og våre prosjekter

Stillingen som Økonomidirektør rapporterer til Direktør Asfalt Norge og inngår i hans ledergruppe. I tillegg til det totale økonomiansvaret for NCC Asfalt Norge har man det legale ansvar for NCC Industry Norge, for konsolideringen av de tre sektorene og for rapporteringen til konsern i Sverige. 

Sektor Hercules og Sektor Steinmaterialer har egne økonomiansvarlige som rapporterer til respektive Sektor direktører, men de har en stiplet rapportering til Økonomidirektør i Sektor Asfalt. 

ØKONOMIDIREKTØR

Rollen som Økonomidirektør vil i stor grad bli å støtte ledelsen i forretningsenhetene med driftsrelatert analyse og utarbeidelse av nøkkeltall og rapporter. Fokus vil i hovedsak være på driften og ha til formål avdekke forbedringspotensial og iverksette tiltak. Stillingen vil også være sentral i strategiske prosesser og i videreutvikling av virksomheten. 

Regnskapene føres ved et felles nordisk regnskapskontor i Stockholm. Direkte rapporterende til Økonomidirektør er regnskapssjef som i stor grad tar seg av det legale regnskapet og 2 controllere som er stasjonert ute i de største prosjektene. 

Sentrale oppgaver vil være: 

 • Lede og videreutvikle økonomifunksjonen i selskapet. 
 • Sørge for riktig bemanning og organisering og gjennomføre kompetansehevende tiltak. 
 • Påse at regnskapene utarbeides i henhold til avtalt standard, gjeldende lovgivning og regnskapsprinsipper. 
 • Overvåke rapporteringen til konsern og påse at kvalitetsnormer og tidsfrister overholdes. 
 • Analyse av resultatavvik i forhold til budsjett og tidligere års resultater. 
 • Lede budsjettprosessen i selskapet. 
 • Tilrettelegge for at driftsorganisasjonen har tilstrekkelig finansiell informasjon slik at de kan ta strategisk riktige beslutninger. 
 • Delta i styremøter med ansvar for økonomiske rapportering. 

Ønsket bakgrunn: 

 • Siviløkonom eller annen høyskole- /universitetsutdannelse innen økonomi/finans. 
 • Erfaring fra produksjonsvirksomhet eller prosjektorganisert virksomhet. 
 • Dokumenterte resultater fra en sentral rolle innen økonomistyring fra et større konsern. 
 • Erfaring fra strategiarbeid, god driftsforståelse og resultatfokus. 

Personlige egenskaper: 

 • Sterke analytiske evner. 
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, norsk og engelsk. 
 • Relasjons- og nettverksbygger. 
 • Et sterkt forretningsorientert fokus. 
 • En inspirerende ledertype som spiller på lag og får mennesker med seg. 
 • Initiativrik og selvdreven med fokus både på helheten og detaljene. 
 • Naturlig autoritet, høy integritet og sterk resultatfokusering. 

Arbeidssted er NCC’s nye hovedkontor i Østensjøveien 27, 0661 Oslo. 

For ytterligere informasjon kontakt Rune Frøyslie i De4 Search & Consulting på telefon 402 82 150

Søknadsfrist er 20. august, vi oppfordrer kandidater til å søke og vi behandler søknader fortløpende.

 
 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.