Data Manager til Consumer Solutions

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
16. juli 2019
Søknadsfrist
11. august 2019
Kontakt
Hege Vatn 45435750
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Annet, Energi
Stillinger
Analytiker, IT
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Om arbeidsgiveren

Innenfor Consumer Solutions ligger denne stillingen i forretningsområdet Living & Mobility, som har som hovedmål styrke våre kunderelasjoner og lojalitet gjennom attraktive produkter, gode løsninger og effektive prosesser. Consumer Solutions er en divisjon i Fortum som er ledende innen kundeløsninger i Norden. Vi tilbyr våre 2,4 millioner kunder pålitelig og miljøvennlig energi, og bidrar til å gjøre deres liv enklere med ny teknologi og innovative løsninger.

Fortum er et ledende selskap innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi har omtrent 9 000 ansattei Norden, de baltiske landene, Russland, Polen og India. 

 

Fortum søker Data Manager til Consumer Solutions

Analyseteamet i Fortum skal nå styrkes med en Data Manager, med ansvar for å bidra til økt innsikt og datadrevne beslutninger gjennom utvikling og drift av dataplattformen vår på tvers av de nordiske landene. 

Som Data Manager vil du bidra til at vi tiltrekker oss og betjener kundene våre på en smartere måte, gjennom å utvikle og drifte vår dataplattform. Fortum har utviklet en BI-løsning basert på skyteknologi, som vil være drivkraften i innsikt og analyse i tiden som kommer. Du vil samarbeide tett med ledelsen, forretningsressurser og analytikerne for å sikre at vi skaper kundeverdi og forretningsinnsikt fra våre kundedata innenfor alle merkevarene til Fortum Consumer Solutions. Rollen vil være en del av et nordisk analyseteam som består av fem personer, og vil rapportere til Analysis Manager. 

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver Som Data Manager vil du få ansvar for at vi utvikler og drifter BI-løsningen i tråd med selskapets behov for analyse og innsikt, samt implementering av denne i alle våre forretningsenheter. Du vil bli del av et fremoverlent og engasjerende miljø innen innsikt og analyse som ikke er redd for å ta i bruk moderne teknologi. Du vil hovedsakelig jobbe med utvikling av dataplattformen i form av innhenting av datakilder med Azure Data Factory, kombinere eksisterende og nye datakilder, og implementere analyser ved bruk av Databricks og U-SQL. Du vil også få ansvar for drift og videreutvikling av løsningen. Du vil samarbeide tett med forretningen for å sikre god datakvalitet og datatilgjengelighet, samt støtte analytikere og forretningsressursene i utarbeidelse av nye analyser for å skape verdi og møte selskapets forretningsmål. En viktig del av arbeidet vil være å automatisere analyser og levere resultater (f.eks. lister, scoring) til andre systemer som brukes av selskapet. Det forventes også at man bidrar i kursing og opplæring av andre innenfor eksempelvis databehandling og power BI. Fortum sine merkevarer befinner seg i Norge, Sverige og Finland, og det må påberegnes noe reising i denne rollen.

 

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning, ønsket arbeidserfaring og faglige kvalifikasjoner:

  • Mastergrad innen teknologi og/eller IT ved en annerkjent norsk eller internasjonal institusjon
  • 2-5 års erfaring fra IT/konsulentbransjen eller roller der programmering, databehandling og BI-løsninger har vært sentralt
  • Du har erfaring med, eller ønsker å bygge kompetanse innen, U-SQL, Databricks (Spark SQL, Python, Scala, R), Azure Data Platform (Data Factory, Functions, Key Vault, etc.) og Power BI
  • God kommersiell forståelse gjennom utførte oppdrag
  • Gode norsk- og engelskferdigheter er påkrevd, skriftlig så vel som muntlig. Arbeidsspråket i Fortum er engelsk. 

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen må du ha god kompetanse innenfor teknologi og BI-løsninger, og du bør være en problemløser som bruker data til å skape innsikt for beslutningstaking. Det er viktig at du er selvstendig med evne til å prioritere, samtidig som du er samvittighetsfull i arbeidet du påtar deg og skaper tillit hos de som bruker dataene. Du er en initiativtaker som tar ledelse i prosesser, du evner å bygge gode relasjoner, og du kommunisere godt med omgivelsene. Som person er du også nysgjerrig og innovativ i tankesett, med lyst og evne til å grave i komplekse problemstillinger og benytte hypotesemetodikk i prosessen.

Vi kan tilby

Fortum tilbyr konkurransedyktige betingelser og spennende utviklingsmuligheter. Som Data Manager i Fortum Consumer Solutions vil du få en selvstendig rolle og jobbe i grenseskillet mellom teknologi og forretning, i den enden av verdikjeden som går ut til våre sluttkunder. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med utviklingen av helt ny teknologi, og mulighet for å jobbe på tvers av de nordiske forretningsenhetene i konsernet. Fortum er et fremtidsrettet selskap med ren energi og bærekraft i fokus, som setter sitt miljø- og samfunnsansvar høyt.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.