Systemarkitekt

Rekrutterer
Sted
Bergen
Publisert
2. august 2019
Søknadsfrist
8. september 2019
Kontakt
Andreas de Lange 90093829, Roger Wessel 45019000
Posisjon
Spesialist
Stillinger
IT, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Systemarkitekt (Proptech, Kubernetes, Docker, ML)

BOB er en av landets største boligutviklere og eiendomsforvaltere. BOB er en tydelig, engasjert og profesjonell byutvikler, som ønsker å sette dagsorden for moderne utbygging og forvaltning av boliger og næringseiendommer. BOB er organisert som et konsern med 160 ansatte og har hovedkontor sentralt i Bergen og regionskontor i Førde. Konsernet er i sterk ekspansjon – og står overfor mange store og spennende arbeidsoppgaver.

BOB er en verdibasert samfunnsaktør: Offensiv – Profesjonell – Engasjert – Nyskapende.

BOB er i ferd med å etablere en ny utviklings- og dataplattform i Azure som muliggjør rask og effektiv utvikling av applikasjoner i skyen – ikke minst innenfor områdene PropTech og IoT.

Det søkes etter en Systemarkitekt som vil ha det overordnede ansvaret i utviklingen av den nye plattformen, og være med å sikre at arbeid og leveranser fra samarbeidspartnere / leverandører samsvarer med de arkitekturmål BOB har satt. Plattformen bygges på Azure med komponenter og teknologier som Kubernetes, Docker, ML og Forgerock.

Arbeidsoppgaver

 • Designe / videreutvikle IT-arkitektur som muliggjør effektive og sikre applikasjoner i skyen
 • Sørge for implementering av IT-arkitekturen
 • Spesifisere krav til oppdrags- og tjenestekjøp
 • Vurdere tilbud samt følge opp leverandører, leveranser og fremdrift i prosjekter
 • Prosjektoppfølging utviklingsprosjekter
 • Gi råd til IT- og forretningsmiljøer samt være bindeleddet inn mot utviklermiljøer
 • Administrasjon og styring av ressursbruk i skytjenester

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi eller relaterte fag
 • Erfaring med design og implementering av programvare- og virksomhetsarkitektur
 • Erfaring med Microsoft Azure og Google Cloud Platform
 • Erfaring med Docker, Kubernetes, datavarehus og IoT
 • Kjennskap til DevOps og smidige utviklingsmetoder
 • Kjennskap til relevante metoder, for eksempel TOGAF 9 og PRINCE2
 • God forståelse av forholdet mellom teknologi og forretning
 • God forståelse av porteføljestyring og prosjektledelse
 • Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Analytisk og metodisk
 • Teamarbeider og en aktiv pådriver til kunnskaps- og erfaringsoverføring
 • God til å dokumentere eget arbeid
 • God til å kommunisere med både beslutningstakere og fagressurser

Arbeidssted er Bergen sentrum og stillingen rapporterer til IT Sjef. For mer informasjon om stillingen: www.bonesvirik.no. Har du spørsmål kan du kontakte Andreas de Lange i Bønes Virik, 900 93 829, eller Roger Wessel i BOB, 450 19 000. Om ønskelig kan henvendelser innledningsvis behandles konfidensielt overfor BOB. Søknadsfrist: 08.09.2019--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.