Konsernsjef

Rekrutterer
Sted
Porsgrunn
Publisert
6. august 2019
Søknadsfrist
25. august 2019
Kontakt
Knut Ole Tande 91656104, Rolf Kåre Nilsen 90100077
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Konsernet har over 600 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på ca. 6 TWh, over 200 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft, samt i Air Liquide Skagerak og Laugstol. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.

For mer informasjon om selskapet, se www.skagerakenergi.no
 

Som et ledende norsk energikonsern utvikler Skagerak Energi nye bærekraftige løsninger for industri, byer, havner og utbyggere. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare energikilder, og øker sin satsing på forretningsutvikling og innovasjon som et viktig bidrag i det grønne skiftet. Konsernet har sitt ankerfeste i Telemark og Vestfold.

Som konsernsjef blir du ansvarlig for den videre utviklingen av Skagerak Energi - strategisk, teknologisk og kommersielt, og for å posisjonere selskapet for videre vekst i et energimarked i stor endring.

Ny konsernsjef har et høyt ambisjonsnivå og god forretningsforståelse, evner å utvikle medarbeidere og bygge gode team, og leder med trygghet og legitimitet. Rett kandidat kan vise til solid ledererfaring fra større virksomhet, gjerne innen energi-, industri- eller teknologibransjen.

Vi søker en konsernsjef som vinner tillit internt og eksternt, har god politisk forståelse, og kjennskap til regionens industri- og næringssammensetning.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med styrets rådgivere i BackerSkeie, Knut Ole Tande, tlf 916 56 104, eller Rolf Kåre Nilsen, tlf 901 00 077.

Søknad med CV registreres via «Din karriere» på www.backerskeie.no snarest og senest innen 25.august 2019.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.