Dekan for Fakultet for helsevitenskap

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. august 2019
Søknadsfrist
27. august 2019
Kontakt
Gisle Roll Ludvigsen 93468168, Myen Michaelsen 93873737
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Dekan for Fakultet for helsevitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet, fakultet for helsevitenskap (HV) søker ny dekan. Vi er landets tredje største universitet med et bredt spekter av profesjonsrettede studier og profesjonsrelevant forskning. Undervisningen er basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Vi har et nært samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter for å gi studentene faglig utvikling og erfaring fra arbeidslivet. OsloMet tilbyr utdanninger til yrker som er sterkt etterspurte i arbeidslivet, og vi har en omfattende portefølje innen forskning og utviklingsarbeid for oppdragsgivere i privat og offentlig sektor.

 

Fakultet for helsevitenskap (HV) utdanner kandidater innen de fleste helseprofesjoner, samt har et solid atferdsvitenskapelig fagmiljø. Utdanningene og forskningen vår er forankret i vitenskapelige metoder og fremmer kritisk refleksjon. Våre ansatte driver behovsidentifisert helsevitenskapelig forskning med nærhet til praksis og direkte relevans for samfunns- og arbeidsliv. Fakultet for helsevitenskap skal bidra til å nå sentrale nasjonale mål for bærekraftig utvikling ved å utdanne profesjonsutøvere som kan levere gode, kunnskapsbaserte helsetjenester. Gjennom praksisnær forskning og innovasjon skal vi utvikle, effektivisere og forbedre tjenestene og sikre kvalitet. Fakultetet har om lag 6000 studenter og 500 ansatte.

 OsloMet har som målsetning å utvikle sykepleierutdanningen vår til å være landets beste.

 Fakultetets strategiske plan kan du lese her. http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Fakultet-for-helsevitenskap-HV/Strategi-planer-og-rapporter-for-Fakultet-for-helsevitenskap/Strategi-2018-2024

 

Til Fakultet for helsevitenskap søker vi en strategisk og tydelig leder som kan bidra til universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 Dekan har ansvar for å forberede saker til fakultetsstyret og for å iverksette vedtak besluttet av fakultetsstyret, universitetsstyret og av rektor. Dekanen har resultatansvar.

 Fakultetsstyret er fakultets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen. Dekan er leder av fakultetsstyret. Dekan er øverste leder for fakultetets samlede virksomhet, innenfor de rammer som er fastsatt av fakultetsstyret, universitetsstyret eller rektor.

 

Dekanens oppgaver er

 • å legge til rette for at fakultetsstyret kan fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet
 • å lede fakultetsstyret, legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet, og bidra til å utvikle kompetansen blant fakultetets ansatte og ledere
 • å bidra til at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet og at nyskapning og formidling gis høy prioritet
 • å bidra til profilering og utvikling av OsloMet som en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn

 

Vi søker deg som har

 • førstekompetanse
 • erfaring fra undervisning, forskning- og utviklingsarbeid, formidling og nyskapning
 • dokumenterbare resultater med å bygge en kultur for utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet
 • ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner

 Videre kreves det

 • kunnskap i økonomi- og ressursforvaltning, samt lov og avtaleverk i offentlig sektor  
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring
 • kunnskap i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser og trender innen høyere utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

 Vi ønsker en dekan som

 • har evne til å utøve strategisk ledelse
 • har en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • har gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • er en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitets medarbeidere og studenter

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

  

Vi kan tilby deg

 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1474. Lønn (husk ltr) kroner 950 400 – 1 137 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelse skjer på åremål for 4 år med tiltredelse 1.2.2020.  

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curtri@oslomet.no

• Direktør org./virksomhetsstyring Tore Hansen, mobil 951 80 114, epost: toreha@oslomet.no

  

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Myen Nguyen Michaelsen mobil +47 938 73 737 i Experis Executive.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 Søknadsfrist:          27.8.2019

Ref:                       19/06894

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.