Eiendomsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
16. august 2019
Søknadsfrist
31. august 2019
Kontakt
Tove Gartland 95899755,
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du ha ansvaret for et av landets monumentalbygg

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2018 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Vi søker en dyktig og faglig ambisiøs eiendomsdirektør til å ivareta ansvaret for utvikling, modernisering, drift og forvaltning av Norges Banks eiendomsportefølje. Bygningsmassen er kompleks og byr på et bredt spekter av faglige utfordringer, herunder blant annet fredete/verneverdige bygg, fysisk sikkerhet, miljøhensyn, effektivisering av arealbruk og utarbeidelse av fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. 
  
Norges Banks hovedbygning er et internasjonalt hovedverk innen strukturalisme, og bygget har mange arkitektoniske og kunstneriske detaljer som skal ivaretas i prosjektene. I tillegg er Norges Banks sentralbygg Norges eneste sivile høysikkerhetsobjekt. Vi håper vår nye eiendomsdirektør har med seg et sterkt engasjement for bygg, design og arkitektur. 

  
Eiendomsdirektør har ansvar for kritiske drifts- og servicetjenester i banken. Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner, forretningsforståelse og høy grad av profesjonalitet og serviceinnstilling er viktig for å kunne ivareta både interne brukere og eksterne leietagere på en god måte. 
  
Norges Banks setter sine verdier - lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet høyt, og som eiendomsdirektør må du identifisere deg med disse. Eiendomsdirektør leder en avdeling med for tiden 34 fast ansatte samt innleide medarbeidere. Vi er opptatt av at du har en motiverende lederstil, hvor tydelighet rundt mål og forventninger kombineres med god lederstøtte og engasjement for dine medarbeidere.


Eiendomsdirektør rapporterer til direktør for Konsern- og fellesfunksjoner og inngår i dennes ledergruppe.

Ansvarsområder

 • Budsjett-, resultat- og personalansvar for eiendomsavdelingen
 • Utvikling, modernisering, forvaltning og drift av en kompleks eiendomsportefølje. Bygningsmassen er verneverdig, og med svært høye krav til sikkerhet og funksjonalitet
 • Ansvar for kritiske drifts- og serviceleveranser til bankens ansatte og eksterne leietagere
 • Porteføljeansvar for bankens byggeprosjekter, herunder ivaretagelse av byggherreansvaret
 • Sikre god prosjektgjennomføring av påkrevd modernisering av Norges Banks bygg
 • Sikre eksterne leieinntekter og god utnyttelse av den totale eiendomsmassen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå og med fag innen byggteknikk og/eller eiendomsutvikling
 • Dokumenterte resultater fra prosjektstyring av større prosjekter (>200 mill)
 • Erfaring fra offentlig byggherre, herunder god kompetanse på offentlig innkjøp og leverandørstyring
 • Erfaring med forvaltning, drift og vedlikehold av bygg med høy kompleksitet
 • God økonomisk forståelse, erfaring med budsjett og resultatansvar
 • Minimum 5 års ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og faglig ambisiøs
 • Forretnings- og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk og faktabasert i beslutningene
 • Strukturert og planmessig

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.


Vi tilbyr

Vi tilbyr en selvstendig og sentral stilling i en samfunnsviktig organisasjon, kolleger med svært høyt kompetansenivå, spennende lederutfordringer og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 

Vi oppfordrer til å sende søknad og CV snarest, da vi løpende vil vurdere aktuelle kandidaters kvalifikasjoner og erfaringer.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.