Administrerende direktør

Sted
Rudshøgda
Publisert
31. august 2019
Søknadsfrist
18. september 2019
Kontakt
Jarle Trandokken 48401248
Posisjon
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Coop Innlandet driver 67 dagligvare- og faghandelsbutikker, 3 Obs! Hypermarked og 4 Obs! Bygg i 24 kommuner i Hedmark og Oppland. Hovedtyngden av salget er mest dagligvarer og byggevarer  men også elektriske artikler, sport, klær og sko. Coop Innlandet er inndelt i 4 regioner: Gudbrandsdalen, Hedmarken, Vestoppland og Øst Hedmark. Coop Innlandet er tilsluttet Coop Norge SA, en felles organisasjon for landets samvirkelag. Hovedkontoret ligger på Rudshøgda.


Vi søker en visjonær og kommersiell leder som basert på vellykket erfaring kan videreutvikle og skape gode resultater i Coop. For å lykkes i denne lederrollen må du være kunde- og markedsorientert, ha gode visjonære tanker, høye ambisjoner og et ønske om å sikre langsiktig vekst. Du arbeider strategisk, samtidig som du utviser rettidig handlekraft og stor gjennomføringsevne. Som leder er du tydelig og skaper positivt engasjement og driv - alltid med kunden i fokus. Du er samarbeidsfokusert og du benytter aktivt erfaringer og innsikt fra våre fagmiljøer og vår landsomfattende virksomhet. Stillingen rapporterer til styret for Coop Innlandet SA.
 

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. være

 • Sikre god markedsforståelse, evne å forstå kundebehov, trender og utvikling, og hvordan teknologi kommer til å påvirke fremtidens detaljhandel.
 • Å være en god leder som sammen med styre og ledergruppen evner å etablere gode mål og strategier. 
 • Lede Coop Innlandet sin ledergruppe, sørge for kundefokus og måloppnåelse.
 • Sammen med styre og egen organisasjon, definere strategiske planer og tiltak. Være strategisk og samtidig ha god gjennomføringsevne.
 • Bistå og coache ledergruppen i å realisere mål gjennom konkrete og realistiske handlingsplaner.
 • Skape topplinjevekst. Øke omsetning i eget område på en solid og langsiktig måte, samt sikre at også kortsiktige resultater oppnås.
 • Sikre rasjonell drift, evne å forstå kostnadsdriverne og sikre solid bunnlinje.
 • Sikre gode relasjoner og kommunisere godt med alle interne så vel som eksterne interessenter. Være god til å bygge relasjoner med en stor bredde av interessenter.
 • Sikre at Coop Innlandet forstår digitale trender og muligheter, hvordan dette kan påvirke og hensynstas som en del av strategien fremover. Digital forståelse vil være sentralt innen dagligvare fremover.
 • Sikre et tverrfunksjonelt samarbeid mellom Coop Innlandet og andre Coop samvirkelag, samt Coop Norge SA.
 • Påta seg styreoppdrag på vegne av Coop Innlandet

Den optimale kandidaten bør

 • Være en visjonær, kommersiell og forretningsorientert leder med kunden i fokus som også kan sikre sunn lønnsomhet og verdiskaping over tid.
 • Ha en kundefokusert innstilling, og har eller raskt kan etablere forståelse for Coop Innlandets totale verdikjede, forretningsmodell og Coop sin medlems/medeier-modell. Erfaring med bruk av ulike butikkonsepter er en fordel.
 • Være en utviklende leder med fokus på å nå målene sammen med og gjennom organisasjonen.
 • Ha erfaring med å lede en større organisasjon, gjerne detaljhandel, med daglig drifts- og utviklingsansvar, samt fremme samarbeid og deling av gode erfaringer slik at alle kan lære og utvikles videre.
 • Ha god forståelse for økonomi, resultat- og balanseregnskap.
 • Gjerne ha innsikt i eiendomsstrategi, utvikling og drift
 • Som adm.dir være erfaren i arbeid med styrer og sikre at man spiller hverandre gode.
 • Være jordnær og representere Coop sine kjerneverdier og kultur, så vel som å kunne kommunisere og diskutere godt med alle.
 • Ha høy arbeidskapasitet, være strukturert og transparent, og få ting gjort.

 

Har vi fanget din interesse? Send din søknad snarest og innen 18. september til kontakt@amropdelphi.no. For mer informasjon ta gjerne kontakt med Jarle Trandokken i Amrop Delphi, tlf. 484 01 248.

Om arbeidsgiveren

Coop – kundenes egen handelsaktør
Coop Innlandet SA er med over 2,3 mrd.kr i omsetning et av landets største samvirkelag og er også en av de største lokalt eide bedriftene i Innlandet. Coop Innlandet eies av over 93 000 medlemmer og har ca 1000 ansatte. Coop i Norge er en av landets største handelsaktører med mer enn 1150 dagligvarebutikker og 130 byggevarehus over hele landet. Coop eies av mer enn 1,7 millioner kunder gjennom deres medlemskap i ett av 76 samvirkelag. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.