CEO

Sted
Oslo
Publisert
9. september 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Hild F. Kinder 47825625, Benedikte Stiff 92445661
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Selskapet er et family office med voksende portefølje og hovedfokus på eiendom; både heleid og andeler i syndikerte prosjekter. Virksomheten har også en portefølje av globale verdipapirfond, shippinginvesteringer og private equity. Kapitalbasen er kr 1,25 mrd. Eierne er i ferd med å gjennomføre et generasjonsskifte, og er involvert via selskapets styre.

CEO

CEO skal sørge for en god porteføljeutvikling som ivaretar familiens interesser. Du får ansvaret for eiendomsporteføljen og for å videreutvikle investeringsstrategien i nær dialog med eierne.

Kandidater har bred erfaring fra eiendomsinvesteringer med god «track record» og innsikt i kommersiell drift og utvikling. Du har vært del av en ledergruppe og er vant til å prioritere, presentere og forankre. Med relevant utdanning på masternivå og god forståelse for risiko, er du vant til å balansere enkeltinvesteringer opp mot en totalportefølje. Erfaring med andre finansielle «asset klasser» er en fordel.

Du har god verdiskapningsforståelse og er en klok lagspiller som forstår og verdsetter family office-selskapets egenart og kultur.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661. Registrer ellers interesse direkte på kinderstiff.no


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.