Chief Information Officer/IT-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
7. september 2019
Søknadsfrist
22. september 2019
Kontakt
Gisle R. Ludvigsen 93468168, Sondre L. Bratteberg 91629808
Posisjon
Leder, Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Trives du i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og ønsker å lede en kompetent IT-organisasjon?

Om arbeidsgiveren

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og over 12 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Logistikk, Optimera Byggsystemer, Hansmark samt kjedene Flisekompaniet og Montér. 

Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain, som har mer enn 180.000 medarbeidere i 68 land og er Europas største distributør av byggevarer.

Som CIO i Optimera AS vil du videreutvikle og drifte en kompetent IT-avdeling som leverer helt nødvendige tjenester til kunder og over 2000 medarbeidere. Optimera er et offensivt og innovativt konsern, og Norges ledende aktør innen salg av byggevarer, trelast og interiør. For å befeste sin posisjon som nummer én i markedet og ytterlige utvikle selskapet i tråd med kundenes og brukernes digitale forventninger ønskes det en samlende og strategisk leder. 

Til denne rollen ser vi etter deg som trives med leder- og personalansvar, og som forstår hvordan en vellykket IT-organisasjon er avgjørende for at konsernet som helhet lykkes. 

Sentralt i rollen som CIO står dine evner til å lede og videreutvikle en kompetent avdeling med sterk faglig integritet. Du fokuserer på å bygge team, og kommunikasjonsstilen din er imøtekommende og åpen. For å fortsette den digitale innovasjonen i Optimera AS er det viktig at du bidrar med solid faglig tyngde innenfor områder som ERP og nettverk/infrastruktur, samt at du kombinerer denne kunnskapen med god økonomi- og forretningsforståelse.

I sum betyr dette at du tenker strategisk på hvordan den digitale satsningen til Optimera burde formes for å møte forventningene til en bransje i stor utvikling. 

Ytterligere informasjon om stillingen:

Personal- og fagansvar

 • CIO har den overordnede ledelse av all IT-virksomhet i Optimera konsern.
 • Budsjett- og resultatansvar for alle fellessystemer og personalressurser. Dette gjeldende for alle selskaper som er integrert i Saint-Gobains felles IT infrastruktur.
 • Lede Optimera IT-styringsgruppe, hvor også Optimera konsernledelse er representert
 • CIO er forpliktet og står til ansvar for å følge alle til enhver tid gjeldende IT sikkerhetsregler, IT policys og IT standarder gitt fra Saint-Gobain sentralt.

Arbeidsform

 • Selvstendig og helhetlig innen ansvarsområde
 • Deltaker og/eller prosjektleder
 • Egne initierte prosjekter
 • Prosjekter i konsern-IT regi
 • Samarbeidsprosjekter med leverandører
 • Samarbeidsprosjekter med Saint-Gobain
 • Følge og lede enhetens utføringsnorm
 • IT enheten er avhengig av et utpreget team fokus og en åpen kommunikasjon for å lykkes. Innebærer at det settes strenge krav til et adferdsmønster som er proaktivt på veiene av øvrige medlemmer og ledelse.

Rapportering 

 • Stillingen rapporterer direkte til CFO Optimera Konsern. Videre er det et utvidet samarbeide med Saint- Gobain Technical Service Nordic and Baltic. CIO Optimera deltar også i Nordic and Baltic CIO forum.

Personalansvar 

 • Det er knyttet direkte personalansvar til IT-avdelingen med 14 årsverk. Stillingen har fire direkte rapporterende; IT-Manager Solutions, IT Manager Infrastructure, IT Security Officer og IT Manager E- Business.

Krav til profil

 • Erfaring fra IT-drift, og personalledelse av krevende prestasjonsgrupper med sterk faglig integritet
 • Solid faglig tyngde og bredde innenfor fagområdene ERP og nettverk-/infrastruktur
 • Forretningsmessig forståelse, samt interesse for å holde seg faglig oppdatert
 • Kan arbeide selvstendig, samt fungere godt i faglige/tverrfaglige prosjekter og fora
 • Serviceorientert, fleksibel, utadvendt, og tåle høyt tempo
 • Evne til å kommunisere godt med ulike deler av organisasjonen og å være inkluderende

 

 • I rollen som CIO skal du jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning for å videreutvikle og fornye
 • Du vil også måtte være operativt engasjert med hands on bidrag og støtte mot de operative avdelingene som inngår i IT-organisasjonen.
 • Vi er opptatt av digitaliseringspotensialet, internt og eksternt – du må være det samme
 • Evnen til å navigere i en komplisert nasjonal og internasjonal organisasjonsstruktur
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig


Hos oss tilbyr vi deg en viktig lederrolle der du får jobbe i skjæringspunktet mellom drift, utvikling og fornying i et konsern som er opptatt av å utnytte digitaliseringspotensialet. 
Du får jobbe i et stort internasjonalt konsern som tar godt vare på sine medarbeidere, legger til rette for personlig utvikling og gir spennende muligheter.

Ved behov for ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen tlf 934 68 168 eller researcher Sondre Løseth Bratteberg, tlf 916 29 808, begge Experis Executive.

Du kan også kontakte CFO Optimera konsern, Endre Fløystad, tlf 950 89 700.

Henvendelser vil bli behandet konfidensielt, om ønskelig også ovenfor vår oppdragsgiver.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.