Spesialrådgiver Kulturminnevern

Rekrutterer
Sted
Oslo eller Trondheim
Publisert
6. september 2019
Søknadsfrist
29. september 2019
Kontakt
Nathalie Smulders 47083841, Kristian Lennertzen 91616073
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du bli med på laget?

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF bidrar til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

 

Arbeidsoppgaver

Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ble vedtatt i 2012 og følges fra 2015 faglig opp av Sykehusbygg HF. Den statlige helsesektoren eier ca 300 fredede og vernede objekter over hele landet. Disse forvaltes av de stedlige helseforetakene med fellesfinansiert, faglig støtte gjennom Sykehusbygg HF. Oppfølgingen av landsverneplanen omfatter bl.a. faglig utvikling, kompetansebygging og -overføring, prosessledelse, rådgivning og dokumentasjon, slik at de stedlige helseforetakene i best mulig grad ivaretar sitt kulturminneansvar og samfunnsansvar. Oppfølgingen omfatter også myndighetskontakt og dialog med private aktører.

Som ansatt i Sykehusbygg forventes det at du bidrar aktivt til læring, innovasjon og kompetanseoverføring gjennom å bidra til å forbedre rutiner og standarder innfor flere fagområder.
 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå eller høyere innen relevante humanistiske fag eller arkitektur/planlegging
  • Byggfaglig innsikt
  • Kompetanse innen analyse og vurdering av balansen mellom verneverdier og utvikling av eksisterende bygningsmasse og eiendom
  • Kunnskap om norsk historie, forvaltning og samfunn

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • God analytisk evne og vurderingsevne
  • Stor grad av selvstendighet og beslutningsdyktighet
  • Stor fleksibilitet og arbeidskapasitet
  • God evne til å uttrykke seg presist og tydelig så vel skriftlig som muntlig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Hovedarbeidssted vil være ved lokalkontoret i Oslo eller ved hovedkontoret i Trondheim. Virksomhetens fagansvarlig for kulturminnevern har sitt hovedarbeidssted ved Oslokontoret. Reisevirksomhet må påregnes. 

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og -bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Søknadsfrist 29.09.2019.

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med
Sjef for rådgivingsavdelingen i Sykehusbygg, Marte Lauvsnes, på telefon 970 41 181
Fagansvarlig kulturminnevern Torstein Arisholm, på telefon 415 00 972
Eller
Rådgivere i rekrutteringsselskapet Capus; Kristian Lennertzen på telefon 916 16 073 og Nathalie Smulders på telefon 470 83 841


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.