Konserndirektør Utbygging

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
10. september 2019
Søknadsfrist
30. september 2019
Kontakt
Jenny Homme 91656102, Magne Amundsen 91656101
Posisjon
Leder, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Om stillingen

Som leder for utbyggingsdivisjonen vil du få ansvar for en av Norges største og mest komplekse prosjektporteføljer og 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. I de kommende årene skal det bygges for anslagsvis 10 mrd. hvert år for å utvide og modernisere infrastruktur for fremtidsrettet jernbane i Norge. Dette er komplekse prosjekter med stor samfunnsbetydning og kontinuerlig oppmerksomhet i media og politiske miljøer.

Til å lede og utvikle denne divisjonen og sikre prosjektgjennomføringen, søker vi en dyktig leder med solid erfaring fra styring av store komplekse prosjekter og prosjektporteføljer innen infrastruktur, industri, energi eller andre relevante sektorer. Vi forutsetter høyere relevant utdanning, og internasjonal erfaring er en fordel. Du er strategisk sterk, dyktig til å kommunisere på alle nivå, inspirerer og samarbeider godt med alle på tvers i virksomheten.

Stillingen rapporterer til konsernsjef og inngår i en ledergruppe med et helhetlig ansvar for å profesjonalisere og effektivisere jernbanen i Norge. Kostnadene ved bygging av ny jernbaneinfrastruktur skal reduseres i tråd med den overordnede strategi.

Interessert? Kontakt Visindi ved v/Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas snarest og senest innen 30. september 2019.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.