CFO

Sted
Molde
Publisert
18. september 2019
Søknadsfrist
7. oktober 2019
Kontakt
Ivar Morten Normark 97501433,
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Salmon Evolution AS ble stiftet i 2017, og skal etablere landbasert oppdrett av laks på Indre-Harøy i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon på ca. 30.000 tonn slakteklar laks. Det betyr at selskapet skal realisere en av de større landbaserte investeringsprosjektene i Norge de kommende årene. Prosjektet er delt inn i fire faser, og som også innbefatter et settefiskanlegg. Ny eierstruktur ble presentert januar 2019 i forbindelse med første emisjon som finansierer detaljprosjektering og organisasjonsoppbygging. Selskapet rigger seg nå for neste emisjon og planlagt byggestart av første byggetrinn våren 2020. Planlagt ferdigstillelse av fullt utbygd anlegg er 2025.
Vår strategiske plassering på Indre Harøy sikrer at vi kan ta i bruk kjent teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land. Med gjennomstrømnings- og gjenbruksteknologi henter vi inn - og skifter ut - store mengder klart og friskt sjøvann fra vår kyst. Det samme vannet som er selve grunnlaget for utviklingen av norsk lakseoppdrettsnæring gjennom flere tiår. Vi legger vekt på sirkulær økonomi, minst mulig påvirkning av miljøet, fiskevelferd og rasjonell drift. Det rene vannet skaper optimale produksjons- og miljøforhold, bedre tilvekst, og kortere produksjonstid. Vår produksjon vil avgi minimale miljøavtrykk gjennom rensing av avløpsvann, utstrakt energigjenvinning og gjenbruk av marine ressurser.
For mer informasjon se: www.salmonevolution.no

Salmon Evolution søker en erfaren og utviklingsorientert CFO som får en sentral funksjon i ledelsen og arbeidet med å sikre våre ambisiøse målsetninger. CFO skal ha ansvar for leveranser innenfor finansiering, likviditet, regnskap, lønn, fakturering, controlling mv. Stillingen rapporterer til CEO.

Responsibilities

 • Ansvar for økonomifunksjonen i selskapet med kapitalbehov/finansiering, økonomimodell, regnskap, prognoser, budsjett for drift og investeringer, kontantstrøm, mv.
 • Etablere prosesser knyttet til bl.a. rapportering, økonomiske rutiner og intern kontroll
 • Sikre at selskapets selskapets vekst er understøttet av tilstrekkelig økonomiske beregninger
 • Bidra i ledergruppen, og være støtte og diskusjonspartner for selskapets ulike lederfunksjoner i gjennomføring av vår vekststrategi
 • Forberede styresaker og ivareta rollen som styresekretær for selskapet

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker deg som har solid og bred økonomisk kompetanse. Du har høyere økonomisk utdanning som siviløkonom eller tilsvarende og relevant praksis fra rollen som CFO/ledende økonomifunksjon. Har du erfaring fra akvakultur, produksjon og/eller prosessanlegg er det fint.
Du er strukturert, analytisk og forretningsorientert, og trives med at det blir stilt store krav til helhetsforståelse, faglig styrke og levering. Vi tror at samarbeid og samhandling skaper gode resultater, og du må evne og trives med å samarbeide på tvers av ulike faggrupper.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og lojal
 • Tillitsskapende
 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Systematisk og strukturert
 • Gode presentasjonsevner
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et nyskapende miljø.
 • Muligheten til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens bærekraftige oppdrettsnæring i Norge.
 • Gode lønns- pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Selskapets hovedkontor i prosjektfasen er i Molde.

For nærmere informasjon om stilling og selskap ta kontakt med Rådgiver Ivar Morten Normark, telefon 97501433, e-post: ivar.morten.normark@personalhuset-sg.com eller CEO Odd Tore Finnøy, tlf. 90060960, mail: odd.tore.finnoy@salmone.no
For å søke stillingen se: www.personalhuset.no "Ledige stillinger" "Møre og Romsdal"

http://extendingourpotential.no

Søknadsfrist: Mandag 7. oktober 2019.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.