Avdelingsleder Virksomhetsstyring

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
20. september 2019
Søknadsfrist
7. oktober 2019
Kontakt
Bjørn-Olav Høksnes 95229577, Ole Petter Melleby 41223030
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Statnett eier og forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur – transmisjonsnettet. I tillegg sikrer organisasjonen leveringskvalitet og balanse mellom produksjon og forbruk av strøm til enhver tid som systemansvarlig nettselskap. Organisasjonen sikrer kraftforsyningen, bidrar til verdiskapning i samfunnet og legger til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Avdelingsleder Virksomhetsstyring er en sentral rolle innenfor konsernfunksjonen i Statnett. Du får ansvar for sentrale fagfelt som tariff, inntektsramme, risiko- og målstyring. Avdelingen består av høyt kvalifiserte medarbeidere med bred erfaring innen økonomiområdet. Du vil få en viktig rolle i å tilrettelegge for at Statnett lykkes med sine ambisiøse mål som krever bedre samhandling, tydeligere prioritering og økt kundefokus for å lykkes. Ambisjonen er å være ETT effektivt, smart og sikkert Statnett i 2022. Stillingen rapporterer til Økonomidirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • lede arbeidet innenfor områdene regulerte inntekter og tariff fastsettelse
 • bidra i videreutvikling og implementering av Statnetts ledelsesmodell "Ambisjon til handling" i tett samarbeid med andre konsernfunksjoner
 • lede Statnetts effektiviseringsprogram og bidra til overordnet styring av konsernets forbedringsporteføljer
 • kvartalsvis rapportering av status for strategiimplementering, mål og risiko til konsernledelse og styre
 • videreutvikle et sterkt fagmiljø på risiko og målstyring

Realkompetanse og erfaring

 • erfaring som leder eller prosjektleder, primært fra regulerte virksomheter eller konsulentbransjen
 • faglig tung erfaring fra virksomhetsstyring
 • betydelig erfaring fra analyse og problemløsning
 • erfaring med å fasilitere strategiimplementering, inkludert mål- og risikostyring med KPIer
 • forståelse av økonomistyring uten budsjett / «beyond budgeting»
 • god kunde- og forretningsforståelse
 • god evne til å formidle komplekse budskap, både skriftlig og muntlig
 • erfaring med og interesse for digitale verktøy som benyttes i virksomhetsstyring
 • erfaring fra energibransjen er en fordel
 • høyere utdanning på masternivå

Personlige egenskaper

 • du er en god leder med høy arbeidskapasitet, fleksibel, strukturert og effektiv
 • du er analytisk, og har god kunnskap om styringsprinsipper og endringsledelse
 • du er løsningsorientert og en god relasjonsbygger
 • du er handlekraftig og kan vise til konkrete resultater hvor du har bidratt til at en organisasjon har gått fra strategi til handling
 • du har god kunnskap om digitalisering og ny teknologi, og er en pådriver for digitalisering og kostnadseffektivitet
 • du tenker helhet og jobber aktivt med å utvikle fellesskap

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med Statnetts verdier – felleskap, respekt og langsiktighet. Det forventes at Statnetts ledere er tydelige, utvikler og tenker helhetlig.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur, og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i deres ansettelsesprosesser. Det foretas bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfrist vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i ISCO Group, Bjørn-Olav Høksnes 952 29 577 eller Ole Petter Melleby 412 23 030.

Vennligst registrer CV og kortfattet søknad på iscogroup.no innen 6. oktober.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.