Kommunalsjef

Sted
Sandefjord
Publisert
24. september 2019
Søknadsfrist
15. oktober 2019
Kontakt
Bjørn Gudbjørgsrud 48153414, Magne K. Eckhoff 93069453
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Er du kommunens nye leder innenfor helse, sosial og omsorg?

Ansvarsområdet omfatter alle helse- og velferdstjenestene i Sandefjord kommune. Vi ser etter en engasjert og utviklingsorientert leder med ambisjoner om å utgjøre en forskjell. Kommunalsjefen spiller en sentral rolle i kommunens øverste ledergruppe og har stor påvirkningskraft på drift og utvikling innenfor sitt tjenesteområde. Samhandling med politikere og innbyggere er en viktig del av jobben.

Kommunalsjefen får ansvar for helt sentrale kommunale områder som blant annet helse-, pleie- og omsorg, levekårsutjevning- og utvikling og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelser. God samhandling med Sykehuset i Vestfold er avgjørende for tjenestene til innbyggerne og dermed en viktig del av lederoppdraget.

Kommunalsjefen er kommunalområdets øverste leder, og har et helhetlig og overordnet ansvar for personalpolitikk, økonomi, utvikling og resultater. Kommunalsjefen må være opptatt av å drifte tjenestene godt og effektivt, men samtidig ha et våkent blikk for å utvikle virksomheten. Kunnskapsbaserte tilnærminger og løsninger er en selvfølge. Kommunalsjefen sitter i rådmannens ledergruppe og har medansvar for kommunens samlede tjenester. Det er viktig for oss å lykkes på tvers.

Arbeidsoppgaver

 • Lederansvaret for kommunalområdet med p.t. åtte seksjoner
 • Resultatansvar i tråd med budsjett, planer og vedtak innenfor kommunalområdet
 • Drifte området innenfor gjeldene lov- og regelverk og politiske vedtak
 • Ansvar for å initiere og følge opp utviklingsprosjekter
 • Oppfølgingsansvar for politisk hovedutvalg
 • Samhandling i rådmannens ledergruppe
 • Sikre medvirkning og partssamarbeid
 • Sikre brukerdialog og samarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- og høgskoleutdannelse på bachelor- eller masternivå
 • Ledererfaring på relevant nivå fra offentlig eller privat virksomhet
 • Erfaring fra en eller flere av kommunalområdets fagområder er en fordel
 • Erfaring fra stillinger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon vil telle positivt
 • God økonomi- og organisasjonsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevneGjennomføringsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide både på strategisk og operativt nivå
 • Analytisk
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • God kommunikatorUtviklingsorientert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling med store muligheter til å påvirke utviklingen i Sandefjord kommune og kommunens tjenestetilbud
 • Engasjerte kollegaer og en kommune med store ambisjoner
 • Personlig og faglig utvikling
 • Lederavtale som gjenspeiler stillingens ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Et bedriftsidrettslag med særlig bredt tilbud
 • Personalhytte for ansatte
 • Kunstforening

Lønn

Lønn etter avtale.

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 0440.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Den kommunale pensjonsordningen er meget god. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner:

Bjørn Gudbjørgsrud, rådmann
mob: +47 481 53 414

Magne K. Eckhoff, organisasjon og HR sjef
mob: +47 930 69 453

Om tjenestested

Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har nær 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er det største av fire kommunalområder og har i underkant av 2600 ansatte, 1800 årsverk og nesten 2 mrd. kroner i brutto budsjett. Området er per i dag organisert i åtte seksjoner. Sandefjord kommune legger stor vekt på en fremtidsrettet omsorgstjeneste og en aktiv integrerings- og inkluderingspolitikk. Vi legger mye arbeid og engasjement i å samarbeide godt med næringslivet og frivillig sektor.

Hjemmeside: www.sandefjord.kommune.no/

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.