Fagdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. oktober 2019
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Liv S. Bøe, 91108263
Posisjon
Spesialist, Toppleder
Bransjer
Helse / Sosial
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Er du opptatt av norsk apotekfarmasi og apotekenes rolle i helsetjenesten?

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Målet er å sikre apotekbransjen forutsigbare og best mulige rammevilkår. Apotekforeningen er sterkt engasjert i utviklingen av apotekenes plass på legemiddelområdet og i helsetjenesten.

Apotekforeningen er et konsern bestående av 7 selskaper med totalt 50 ansatte.

Se mer på www.apotek.no.

Ny fagdirektør får viktige oppgaver i den videre utviklingen. Vi søker en faglig sterk, drivende og fremtidsrettet farmasøyt som vil bidra til at apotekene styrker sin stilling som en sentral del av befolkningens helsetilbud.

Rett person får strategisk viktige oppgaver og store utfordringer i grenseflaten mellom fag, rammevilkår, kvalitet, utdanning, organisering og ledelse.

Vi søker deg som vil ivareta medlemmenes interesser i legemiddelfaglige spørsmål og sørge for riktig kommunikasjon og synliggjøring av faglige og fagpolitiske interesser overfor myndigheter og i media.

Aktuelle kandidater har master i farmasi, erfaring fra apotek og interesse for fagpolitiske og strategiske problemstillinger. Du må ha samfunnsforståelse og innsikt i sentrale utviklingstrekk innenfor eget fag og i helsetjenestene forøvrig. Vi søker en fagdirektør med evne til å finne løsninger til beste for medlemmene.

Faglig og personlig tyngde kombinert med solid rolleforståelse, sterk prosesskompetanse og gode kommunikasjonsevner er viktig for å lykkes. Fagavdelingens arbeid vil skje i tett dialog med medlemmer og andre avdelinger i Apotekforeningen. Det vil kreve at du er en god relasjonsbygger og inspirator som vedsetter gode forankrings- og medvirkningsprosesser samtidig som du får fremdrift og er opptatt av resultater.

Fagdirektør rapporterer til administrerende direktør, inngår i ledergruppen og leder en avdeling med tre dyktige medarbeidere.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

Søknad med CV merket A002813 sendes til kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.