Direktør service og rehab

Rekrutterer
Sted
Jevnaker
Publisert
8. oktober 2019
Søknadsfrist
1. november 2019
Kontakt
Per Inge Hjertaker, 91729682
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Direktør - service og rehab, Norge og Sverige 

Sentral og spennende stilling i skandinavisk kraftbransje

Stillingen har det overordnet ansvaret for samtlige ansatte som arbeider ved de respektive avdelingene innen service/ rehab i både Norge og Sverige gjennom aktuelle mellomledere, inkludert ressursbehov, medarbeider- og kompetanseutvikling og rekruttering. Den som ansettes må ha et særlig fokus på koordinering av salgsaktiviteter og prosjektgjennomføring.

Direktør Service Rehab rapporterer til adm.dir, og vil ha medansvar for den overordnede, helhetlige ledelse av selskapene i Norge og Sverige.

Den som ansettes vil videre delta i relevante møter for business reviews, aktuelle internasjonale ledermøter.

Ansvar/arbeidsområder

 • Profilering og markedsføring av merkevare, produkter og tjenester i tråd med fastlagte planer og strategier.
 • Ledelse og utvikling av organisasjonene og medarbeidere innen ansvarsområdet.
 • Søke å komme i en rådgiver-posisjon i forhold til kundene, og bli en foretrukken leverandør gjennom sterke relasjoner og gode leveranser som skaper omtale og godt omdømme i markedet.
 • Initiere og følge opp tilbud og underlag til kalkyler
 • Initiere utarbeidelse av aktuelt salgs- og markedsbudsjett for ansvarsområdet.
 • Vedlikehold og utvikling av relevant og fremtidsrettet teknologi som oppfyller de krav som markedet og konsernet stiller, samt drive innovasjon for etablering av nye teknologi.
 • Kostnadsbudsjett og resultatansvar for både topp og bunnlinje for avdelingene.
 • Kvalitetssikre gjennomføring av kontrakter og godkjenning av aktuelle underleverandører.
 • Sikre at selskapets prosedyrer innen kvalitet og HMS overholdes i alle ledd.

STILLINGENS KRAVPROFIL

Formelle krav:

 • Solid ledererfaring fra konkurranseutsatt industri, kraftbransjen eller tilsvarende med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra relasjonsbygging, salg og markedsføring
 • Erfaring fra prosjekt og kjennskap til kraftbransjen vil være en fordel
 • Høyere relevant teknisk utdanning, helst på master-nivå/ siv.ing
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, også på engelsk

Lederstil/personlige egenskaper

 • Analytisk, organisasjonsmessig moden og med et strategisk blikk
 • Strukturert, forutsigbar, tydelig og synlig
 • Samarbeidsorientert og relasjonssterk
 • Initiativrik, beslutningsdyktig og gjennomføringssterk

Vilkår

 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Firmabilordning
 • I tillegg til å arbeide internordisk og også muligheter for internasjonalt arbeid
 • Spennende og dynamisk bransje

For nærmere informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Adm.dir Kjetil Toverud i Andritz Hydro kan også kontaktes på tlf 95919562. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1. november.

Andritz med hovedkontor i Wien i Østerrike er en av verdens største leverandører av elektromekanisk utstyr til vannkraftanlegg, slik som generatorer, turbiner, kontroll- og apparatanlegg, luker og rør. Det er felles norsk ledelse for selskapets skandinaviske virksomhet. Andritz Hydro AS har ansvaret for det norske markedet. Selskapet har 150 ansatte og er lokalisert på Bergermoen i Jevnaker kommune, men har også kontorer sentralt i Oslo. Andritz Hydro AB har 70 ansatte og er lokalisert i Østersund. Den skandinaviske virksomheten til Andritz har en omsetning på nærmere NOK 800 mill. Mer om oss på www.andritz.com

 --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.