Konsernregnskapssjef

Sted
Brynseng i Oslo
Publisert
8. oktober 2019
Søknadsfrist
Løpende håndtering av søkere
Kontakt
Susanne Angell 45449348, Roald Wallestad 40807777
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vi søker Konsernregnskapssjef - Børsnotert selskap 

Insr ASA er en nyskapende forsikringsgiver som fokuserer på partnerdrevet distribusjon. Vi ønsker å gjøre forsikring annerledes. Vi skal være den agile, proaktive forsikringsgiveren som utvikler nye forsikringsprodukter med våre partnere til glede for dem og deres sluttkunder. Vi ble etablert i 2009 og børsnotert på Oslo Børs i 2014. I 2016 endret vi navn til Insr Insurance Group ASA. Selskapet er et fullintegrert forsikringsselskap med internt skadeoppgjør, samt interne enheter for bl.a. Produkt, Analyse, Økonomi, IT og HR. Vi er i underkant av 160 ansatte ved hovedkontoret som ligger like ved Brynseng T-banestasjon i Oslo. 

Insr ASA er et børsnotert konsern med vekstambisjoner og en omsetning på 1.5 milliarder NOK i 2018. Gjennom oppkjøpet av NEMI forsikring i fjor har vi styrket vår posisjon ytterligere. 
Vi har et tett samarbeid med sine partnere for å fremme innovasjon i forsikringsmarkedet.  Vårt verdigrunnlag bygger på verdiene lagspiller, transparens, pålitelighet og utfordrer. 

Nå ser vi etter en initiativrik ressurs til en nyopprettet stilling som Vice President Group Accounting (Konsernregnskapssjef). ​Du vil rapportere til CFO og arbeidssted er ved konsernets hovedkontor på Brynseng i Oslo​. Vi ser etter deg som er trygg, erfaren og operativ og som ønsker å bidra i utvikling og forbedring av våre prosesser. 
  
Ansvarsområder:

 • Lede og videreutvikle konsernets regnskapsavdeling og financial controlling funksjon
 • Gjennomføre månedlig konsolidering inkl. rapportering til konsernledelse
 • Bidra i konsernets finansielle rapportering til markedet og offentlige myndigheter
 • Fagansvar for konsernets rapporteringsprosesser og finansiell rapportering i henhold til regnskapsstandarder
 • Utvikle, effektivisere og automatisere prosesser og rutiner
 • Bidra med strategiske initiativ for selskapet og være en sparringspartner for CFO 

  
Kvalifikasjoner: 

 • Solid økonomisk utdannelse, fortrinnsvis mastergrad (siviløkonom/MRR)
 • 7-10 års regnskapserfaring, gjerne fra internasjonal konsernvirksomhet eller finansinstitusjon 
 • God forretningsforståelse som evner å håndtere problemstillinger på tvers av funksjoner i konsernet
 • God systemforståelse og interesse for teknologi og systemutvikling for effektivisering av økonomiprosesser
 • Godt kjennskap til regnskapsstandarder (konsernet rapporterer etter IFRS) og skatt.
 • Erfaring med forsikringsregnskap er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring med prosjektarbeid herunder prosessforbedringer er en fordel 

Personlige egenskaper: 

 • Selvgående, strukturert og høy gjennomføringskraft
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig, som vil trives i et voksende  miljø
 • Fremoverlent, proaktiv og løsningsorientert
 • Gode ledelses- og samarbeidsegenskaper 

  
Hvorfor jobbe i Insr? 

 •  Et av tre børsnoterte norske forsikringsselskap
 •  Bli en del av et godt miljø og et hyggelig team
 •  Utfordrende oppgaver og store påvirkningsmuligheter
 •  Flat organisasjon med korte beslutningsveier
 •  Spennende og moderne forretningsmodell
 •  Store utviklingsmuligheter 


 Vi ser frem til å høre fra deg!  

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.