Konsernregnskapssjef

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
22. oktober 2019
Søknadsfrist
Fortløpende
Kontakt
Henriette K. Aaberg, 97615226
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Gyldendal ASA er notert på Oslo Børs og er morselskap i Gyldendal-konsernet. Konsernet er Norges største bokkonsern med ledende virksomheter i alle delene av verdikjeden; forlag, distribusjon og handel. I 2018 hadde Gyldendal inntekter på 2,2 milliarder kroner. Det heleide datterselskapet Gyldendal Norsk Forlag er et av Norges største forlag med ledende posisjoner i allmennbokmarkedet, samt undervisnings- og profesjonsmarkedene. ARK Bokhandel AS er Norges største bokhandelkjede med 141 butikker, den største nett- og e-bokhandelen og over 1,2 millionER ARK-venner.

Den digitale veksten er kraftig – over en fjerdedel av konsernets omsetning er digital – og flere av forretningsområdene har inntatt ledende digitale posisjoner.

Hovedkontoret Gyldendalhuset ligger på Sehesteds plass i Oslo sentrum

Vi søker en proaktiv, selvstendig og faglig dyktig konsernregnskapssjef til Gyldendal ASA. Stillingen krever en god faglig plattform med solid regnskapskompetanse men også gode relasjonsbyggende egenskaper.

Konsernregnskapssjefen har et betydelig ansvar og påvirkningskraft gjennom faglig ansvar for regnskap i konsernet og videreutvikling av systemer, rutiner og retningslinjer. Regnskapsavdelingene for de to heleide datterselskapene ARK og Gyldendal Forlag er organisert i konsernøkonomi, og stillingen innebærer personalansvar for regnskapssjefene for disse to selskapene.

Stillingen rapporterer til CFO, og du vil for øvrig arbeide tett med konsernledelsen og økonomiansvarlige i hel- og deleide virksomheter.

Arbeidsoppgaver

 • fagansvar for Gyldendals konsernregnskap, skatt, avgift og internkontroll
 • konsolidere og utarbeide konsernregnskap etter IFRS regnskapsprinsipper
 • bistå hel- og deleide selskaper i regnskaps- og skatterelaterte problemstillinger
 • være proaktiv og legge til rette for kontinuerlig forbedring og videreutvikling av regnskapsfunksjonen
 • bistå i fusjoner, fisjoner, oppkjøp og salg
 • deltakelse i og ledelse av prosjekter
 • kontakt med rådgivere og revisor
 • personalansvar


Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse innen økonomi/regnskap, gjerne Master i regnskap og revisjon (MRR/HRS)
 • solid relevant erfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende rolle
 • god regnskapsfaglig kompetanse
 • tydelig skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • interesse for IT

 
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er kvalitetsorientert og med sterk faglig integritet. Videre er du initiativrik og har en proaktiv holdning til dine arbeidsoppgaver. Vi søker etter deg som ønsker å jobbe med endrings- og forbedringsarbeid og som trives med å etablere gode strukturer og bygge systemverdi.
Selv om teamarbeid er viktig hos oss så evner du å jobbe selvstendig samtidig som du har høy grad av gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet. Som person evner du å løfte blikket, analysere og se helheten rundt ulike problemstillinger, samtidig som du jobber strukturert og grundig.

Vi tilbyr

 • en sentral stilling med gode utviklingsmuligheter
 • et spennende konsern i utvikling og med god økonomi
 • en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning og inspirerende arbeidsmiljø
 • egen kaffebar med barrista, Norges beste kantine og treningstilbud for alle medarbeidere 
 • konkurransedyktige betingelser


Ved spørsmål kan du kontakte Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.
 
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.