Avdelingsdirektør Integreringsavdelingen

Sted
Oslo
Publisert
25. oktober 2019
Søknadsfrist
14. november 2019
Kontakt
Per Inge Hjertaker 91729682, Bitten Sveri 90986427
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du arbeide med regjeringens politikk på integreringsområdet?

Kunnskapsdepartementet søker avdelingsdirektør til utfordrende og spennende fagfelt

Integreringsavdelingen har ledig stilling som avdelingsdirektør.

Den ledige stillingen i INA 1 har ansvar for budsjett, tilsagnsforvaltning og økonomistyring, forskning og internasjonalt arbeid, bosetting, overføringsflyktninger, frivilligheten og helserelaterte spørsmål.

INA 1 har en stor kontaktflate mot forskningsinstitusjoner gjennom egne forskningsmidler, og skal bidra til bedre forskningsbasert kunnskap om virkninger av integreringspolitikken. INA 1 koordinerer og deltar i et betydelig internasjonalt arbeid.

Den nye lederen skal ivareta og utvikle selvgående og dyktige kunnskapsmedarbeidere.

Avdelingsdirektøren inngår i et lederteam på to avdelingsdirektører og fagsjef, og rapporterer til ekspedisjonssjefen.

Vi ønsker at du har

Utdanning:

 • Høyere utdanning på masternivå, eller tilsvarende realkompetanse

Erfaring

 • Solid forvaltningskompetanse og forståelse for politiske prosesser
 • Ledererfaring og/eller erfaring med å lede større endrings- og/eller utredningsprosjekter.
 • Gjerne kjennskap til samspillet mellom direktorat og departement
 • Gjerne erfaring fra andre deler av samfunns- og arbeidsliv


Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig som leder
 • Mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag
 • Være dyktig på prosesser og leveranser
 • Fleksibel og samarbeidsorientert
 • Evner å gi tydelig retning, delegere, motivere og dyktiggjøre andre
 • Gode samarbeidsevner og evne til relasjonsbygging med eksterne interessenter
 • Gode analytiske evner og erfaring/ interesse for internasjonale spørsmål
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Strukturert og selvstendig

Lokalisering

Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, 0153 Oslo

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale innen statens regulativ
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver som er viktig for samfunnet
 • Store og kompetente fagmiljøer
 • Fleksitid og betalt overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og gode forsikrings og låneordninger.

Øvrige forhold

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.

Kontaktpersoner

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bitten Sveri hos Headvisor, tlf 91729682/90986427. Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass kan kontaktes på tlf 98295102. Kortfattet CV/søknad sendes snarest og innen 24. november.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.