Chief Financial Officer

Sted
Bærum
Publisert
6. november 2019
Søknadsfrist
27. november 2019
Kontakt
Christine Finset 92010731, Eva Sandboe 90967644
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Mill International AS (Mill) er leverandør av designbaserte elektriske varmeovner med avansert og moderne teknologi. Selskapet har gjennom det siste tiåret oppnådd en ledende posisjon i det nordiske markedet gjennom fokus på design og smarthusløsninger som bidrar til energibesparelser og miljøgevinster. Mill er også etablert internasjonalt og opplever sterk vekst i noen av verdens største konsumentmarkeder. Antall ansatte er 14 og omsetning inneværende år forventes å ligge på NOK 170/180 mill.

Sommeren 2019 har eierne og gründerne i Mill inngått et eierfellesskap og et strategisk samarbeid med investeringsselskapet Credo Partners, og eierne ønsker i fellesskap å bygge en global aktør, primært gjennom organisk vekst internasjonalt basert på kontinuerlig innovasjon innen varmeovner, samt potensielt andre nærliggende smarthusprodukter


Til en nyopprettet stilling skal Mill ansette en CFO. Stillingen rapporterer til CEO (ny CEO tiltrer første kvartal 2020) og vil være en viktig bidragsyter inn i management-teamet og i forbindelse med den videre utviklingen av selskapet. Stillingen vil ha et bredere fokus enn en «ren» økonomifunksjon, og det er således viktig at CFO evner å tenke helthetlig og kan bidra innenfor spørsmål og temaer som strategi, eksport, videre vekst, supply chain mm. Regnskapsfunksjonen er pt outsourcet.

Stillingen er lokalisert på selskapets hovedkontor på Grini Næringspark i Bærum.

Ansvarsområder

 •  Overordnet ansvar for selskapets økonomi- og finansfunksjon 
 •  Strategi og virksomhetsutvikling; være en proaktiv person og pådriver innen forretningsutvikling og strategiarbeid, herunder initiativ til å løfte topplinje, samt en aktiv sparringspartner for ledergruppen
 • Likviditetsstyring og kapitalforvaltning, herunder analyse, optimalisering av kontantstrøm og arbeidskapital. Risikohåndtering i forbindelse med likviditet og kontantstrøm vil være essensielt  
 • Videreutvikling og oppfølging av selskapets prinsipper og rutiner for god virksomhetsstyring og rapportering.
 • Overvåkning av selskapets resultatutvikling, oppfølging av nøkkeltall og KPI’er 
 • Budsjetterings- og forecastprosesser 
 • Effektivitets- og lønnsomhetsanalyser 
 • Periodisk rapportering av resultater og økonomisk/finansiell stilling 
 • Valutasikring
 • Investeringsanalyse, business case og kost/nytte-vurderinger
 • Deltagelse på styremøter og utarbeidelse av underlag til disse


Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • 5-10 års relevant erfaring. En kombinasjon med erfaring fra revisjon/konsulenthus og linjeposisjoner (business controller e.l.) er interessant.
 • Kan vise til dokumenterte resultater; har fått og tatt ansvar. 
 • Erfaring fra internasjonalt rettet, vekstorientert selskap er interessant
 • Meget gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • God forretningsforståelse, faglig trygg, og komfortabel med å utfordre forretningssiden
 • Evner å se helheten og hele verdikjeden. Er forward looking.
 • Interesse for detaljer og operativt arbeid. The devil is in the details!
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Metodisk og strukturert. Evner å presentere business cases på en strukturert måte 
 • Tar initiativ til forbedringer og synergier på tvers
 • Målrettet og resultatorientert med kremmerånd og stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Sterke analytiske egenskaperVi tilbyr

 • En nøkkelrolle i videreutvikling av selskapet
 • Muligheter for å skape synlige resultater og ha god påvirkningskraft
 • Mill er et innovativt selskap som skaper flotte produkter; både design- og teknologimessig
 • Et arbeidsmiljø med motiverte og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for å komme inn på eiersiden/delta i incentive-program Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med vår rekrutteringspartner Bønes Virik v/Eva Sandboe (90 96 76 44) eller Christine Finset (92 01 07 31).

Søknadsfrist 27. november.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.