Jurist til finansgruppe i Oslo

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
6. november 2019
Søknadsfrist
26. november 2019
Kontakt
Thore Isaksen, tlf: 91197974
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vi søker engasjert og dyktig jurist til finansgruppe i Oslo

Skattekontoret i Oslo søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Stillingen vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder.

Seksjonen har grupper i Bergen, Hamar, Haugesund, Lillehammer og Oslo, og skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering.

Som jurist i avdeling Fokusområder vil du være med på å sikre et viktig samfunnsoppdrag. Seksjonen har ansvar for prioriterte risikoer innen finansområdet. Ved oppstart vil ulike problemstillinger innen restruktureringer være hovedarbeidsområde, og det er derfor nødvendig med erfaring fra, eller interesse for arbeid med dette. Arbeidet omfatter anvendelse ulike virkemidler for å sikre økt etterlevelse, samt klagebehandling.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • kunne ta fagansvar innen prioriterte risikoer 
 • benytte ulike virkemidler rettet mot skattepliktige med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold   
 • delta og bidra på interne og eksterne arenaer med foredragsvirksomhet  
 • skrive uttalelser til sekretariatet for Skatteklagenemnda 
 • bistå etatens prosessfullmektiger i rettssaker   
 • delta i nasjonale arbeidsgrupper/prosjekt 
 • bidra i seksjonens øvrige oppgaver  

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  
 • minst 3 års erfaring innen arbeid med skattemessige problemstillinger  
 • god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne  
 • fordel med god kompetanse og interesse for finansrelaterte temaer 
 • fordel med god kompetanse og erfaring i arbeid med restruktureringer

Personlige egenskaper

 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape engasjement 
 • stort pågangsmot og gjennomføringsevne 
 • utadvendt, initiativrik og engasjert 
 • strukturert og fleksibel    

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker  
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø  
 • kompetanseutvikling  
 • fleksitid  
 • trening i arbeidstiden  
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501)
fra kr 650 000 til kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.


I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.