Salg- og markedsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. november 2019
Søknadsfrist
29. november 2019
Kontakt
Trine B. Tangen 90553525, Tove Gartland 95899755
Posisjon
Selger, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Selvaag Prosjekt AS er et entreprenørselskap heleid av Selvaag AS. Vi fornyer eiendommer for borettslag, boligsameier og eiendomsbesittere. Prosjektene gjennomfører vi i samspill med kunden. Vi inngår kontrakt tidlig i prosessen og tar et ansvar som rådgiver og totalentreprenør fra oppstart til prosjektet er ferdigstilt.

Vår dyktige markedsdirektør nærmer seg pensjonsalder og vi søker en drivende og kundeorientert Salg- og markedsdirektør. Vi ser etter deg som ønsker å bidra til at Selvaag Prosjekt når målene om å være en ledende totalentreprenør innen rehabilitering og boligfornyelse. Vi har ambisiøse mål frem mot 2025 og du vil være sentral i utforming og operasjonalisering av selskapets strategi, posisjon og økonomiske mål.

For å lykkes med ambisjonene skal selskapets kompetanse og kapasitet innen salg og markedsføring styrkes, både strategisk og operativt. Vi vil intensivere salgsaktivitetene og fortsette å bygge tillitsfulle og langsiktige relasjoner med sameier, borettslag og andre eiendomsbesittere. Samtidig skal vi bli mer synlig på digitale kanaler og utnytte mulighetene som ligger i datadrevet markedsføring.

Som leder for Salg- og markedsavdelingen må du være ambisiøs, kundeorientert og genuint opptatt av å skape gode løsninger for kundene og lønnsomhet for selskapet. Våre kunder har ofte behov for veiledning og styring av byggeprosjekter. Det er derfor avgjørende at vi som totalentreprenør kan skape tillit til både tekniske løsninger og hvordan prosjektene gjennomføres.

Salg- og markedsdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i selskapets ledergruppe.

ANSVARSOMRÅDER

 • Salg- og budsjettansvar
 • Oppsøkende kundekontakt og salg inn mot sameier, borettslag og andre eiendomsbesittere
 • Sikre helhetlig salg- og markedsarbeid for Selvaag Prosjekt i alle kanaler
 • Bidra til økt kjennskap til Selvaag Prosjekt i markedet
 • Sikre riktig synlighet i digitale kanaler gjennom datadrevet markedsføring
 • Bidra til god kundeoppfølging gjennom innsalg, prosjektering, prosjektgjennomføring og ferdigstillelse
 • Lede og utvikle medarbeidere i avdelingen

ERFARING OG KVALIFIKASJONER

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra relasjonssalg / prosjektsalg
 • Erfaring fra markedsarbeid, herunder datadrevet markedsføring og markedsføring i digitale kanaler
 • Byggeteknisk kompetanse og bransjeerfaring

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Gode lederegenskaper – evne å skape fellesskap og engasjement
 • Utpreget kundefokusert.
 • God strategisk og forretningsmessig forståelse og interesse for hvordan digitalisering og teknologiutvikling endrer kundereiser og forretningsmodeller
 • God relasjonsbygger
 • Ambisiøs og med god gjennomføringskraft
 • Analytisk og faktabasert i beslutningene
 • God tallforståelse
 • Høy personlig integritet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Selvaags verdigrunnlag: Omtanke og skaperkraft 

VI KAN TILBY DEG:

 • Et selskap med høye ambisjoner, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å bidra til mer bærekraftig boligmasse gjennom å øke boligers verdi og forlenge byggenes levetid.
 • Godt arbeidsmiljø i et attraktivt selskap
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi er samlokalisert med øvrige Selvaag-selskaper i nye, fine lokaler.--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.