Rådgiver/seniorrådgiver

Sted
Kristiansand
Publisert
15. september 2020
Søknadsfrist
25. september 2020
Kontakt
Tormod Stavenes tlf: 90668750
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Rådgiver/seniorrådgiver anskaffelser ved Regionkontor Sør i Region- og mottaksavdelingen

Har du lyst til å arbeide med nasjonale oppgaver og prosesser på et viktig samfunnsområde? Da har du nå en unik mulighet da vi i Region og mottaksavdelingen har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen anskaffelses området. 

Stillingen er plassert i Kristiansand, der personalleder og nærmeste medarbeidere holder til. UDI er en digital og fleksibel arbeidsplass som arbeider på tvers av organisatoriske enheter. I lys av dette kan arbeidsted for denne stillingen legges til ett av UDIs øvrige lokasjoner dersom du har et ønske om det.

Region- og mottaksavdelingen (RMA) har 144 ansatte fordelt på Oslokontoret og på de fem regionkontorene på Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik. Avdelingen har drift og utvikling av mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av mottak, dimensjonere mottak i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. Migrasjonssvingningene påvirker virksomheten i stor grad og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon.
Regionkontor Sør ligger i Kristiansand og har 10 ansatte. Kontoret har ansvar for mottak i Agder og Vestfold og Telemark. Regionkontoret har et nært samarbeid med kommuner og andre sektormyndigheter, mottak og leverandører.  

RMA, ved regionkontor Sør, har ansvar for kategorien mottakstjenester. Vi ønsker nå å styrke vårt innkjøpsfaglige miljø for denne kategorien med en medarbeider som kan inneha roller som prosessdeltager, prosessleder og etter hvert i rollen som kategori- eller delkategorileder innen mottaksfeltet. Du skal bidra til gjennomføringen av nåværende innkjøpsfaglige oppgaver, samt i utviklingen og forbedring av tjenester og prosesser innen denne kategorien. Du vil samarbeide tett med ledere og medarbeidere på strategisk og operativt nivå, samt med det sentrale anskaffelsesmiljøet i UDI. UDI jobber tverrfaglig i alle anskaffelser. Vi legger vekt på at UDIs anskaffelser skal gjøres med basis i et godt uttrykt behov, og god samhandling med ulike fagmiljø. Du vil dermed inngå i et anskaffelsesfaglig miljø med mulighet for god faglig utvikling.

Virksomheten er i kontinuerlig endring, og dette kan påvirke oppgaver og arbeidshverdag. Noe reising må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede- og/eller delta i anskaffelser og kategoriarbeid innen kategorien mottakstjenester
 • Delta i og/eller lede utviklingsarbeid innen kategorien 
 • Delta i øvrig anskaffelsesarbeid på tvers av regioner, enheter og avdelinger i UDI.
 • Støtte og veilede andre enheter i avdelingen.
 • Delta i enhetens og avdelingens øvrige oppgaver etter behov 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå fra høgskole eller universitet, helst innen administrasjon, ledelse, jus eller økonomi. Utdanning på bachelornivå kombinert med relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på masternivå
 • Du har erfaring fra prosess- og prosjektledelse knyttet til anskaffelser
 • Du har nylig erfaring fra å gjennomføre offentlige anskaffelser og prosjekter av en viss størrelse, fortrinnsvis fra kjøp av helse- og sosialtjenester (del 4 i FOA). 
 • Du har gode kunnskaper i bruk MS Office 365, spesielt regneark- og databaseløsningene Excel og Access. Generelt god IKT- forståelse og -kunnskap.
 • Du har erfaring fra bruk av konkurransegjennomføringsverktøy. Ønskelig med erfaringer fra løsninger utviklet i Dynamic 365
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Det er ønskelig med erfaring innen innovasjon og forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du er nøyaktig og strukturert, god til å prioritere og styre egen arbeidshverdag
 • Du tar initiativ, er løsningsorientert, gjennomfører og skaper resultater
 • Du evner å jobbe selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner, er inkluderende og har en lyttende fremferd
 • Du har evne til å kommunisere faglige vurderinger godt og forståelig
 • Kunne skape motivasjon og entusiasme blant kolleger og prosjekt/prosessdeltagere
 • Du kan planlegge, gjennomføre og følge opp anskaffelser du får et selvstendig ansvar for.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Spennende, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Vi har fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet fra kr. 523 200,- til kr. 704 900,- brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap og gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse) 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

I samsvar med offentleglova kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

 

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.