Group Accounting Manager

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. september 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Marius Meyn 45809308, Endre Flo 95890195
Posisjon
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Ønsker du å jobbe på konsernnivå med konsolidering, rapportering, analyse og bidra innen strategi?

Scandza er en raskt voksende utfordrer innen nordiske konsumvarer med en omsetning på nær 5 milliarder kroner. Vi har en bred portefølje med sterke lokale merkevarer kombinert med kjente lisensierte globale merkevarer. Noen av de mest kjente merkevarene er Synnøve Finden, Sørlandschips, Finsbråten, Leiv Vidar og Bisca.

På vegne av Scandza søker vi etter en Group Accounting Manager som skal være med å bidra i konsernets neste vekstfase. Dette er en synlig, analytisk og allsidig rolle på konsernnivå. Du vil være på et nivå der de strategiske vurderingene foregår og der mange av beslutningene tas. Du vil jobbe direkte med konsernledelsen og spille en sentral rolle med forbedring av intern og ekstern rapportering, analyser til styre og ledelse samt bidra i diverse sentralt styrte prosjekter. Du vil også være sentral i utviklingen og bruk av konsolideringsverktøy og rapporteringsmodeller. Du vil i starten være involvert og få med deg det som skjer. På sikt vil man også kunne være med å bidra aktivt innen M&A og strategiarbeid. Det er en utadvendt rolle og du vil jobbe ut mot sentrale ledere på ulike nivå i datterselskapene. Du vil være involvert i ulike prosjekter og det stilles høye krav til analytiske evner samt evne til kommunikasjon og videreformidling av analyser. Det vektlegges også et ønske om å jobbe allsidig og være med å skape noe, samt solid gjennomføringsevne. Rollen inngår i et meget kompetent, fremoverlent og hyggelig fagmiljø.

Stillingen er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Solli Plass sentralt i Oslo sentrum. Rett kandidat har solid regnskapsforståelse, er forretningsorientert, analytisk og har min. 5 års relevant erfaring. Det er en fordel med erfaring fra revisjon og/eller rapportering for større selskaper eller børsnotert virksomhet.

Søkere bes registrere seg med et helt kortfattet søknadsbrev, en utfyllende CV samt vitnemål og attester.
 
Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar

 • Konsolidering og rapportering iht. IFRS
 • Utarbeidelse av IFRS årsregnskap med noter
 • Analyser og ledelsesrapportering
 • Være en faglig ressurs innen IFRS, regnskap og skatt
 • Bidra med utvikling og forbedring av intern og ekstern rapportering
 • Delta på sentralt styrte forbedringsprosjekter
 • Utvikling og vedlikehold av budsjettmodeller
 • Bidra med utarbeidelse og konsolidering av budsjett og prognoser
 • Bidra ved oppkjøpsprosesser og vurdering av oppkjøpskandidater
 • Utvikle bruken av rapporteringsverktøy og modeller
 • Revisorkontakt

 Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, siviløkonom/master e.l.
 • Min. 5 års relevant erfaring
 • Fordel med erfaring fra revisjon og konsolidering/rapportering i større selskaper
 • Fordel med erfaring fra børsnotert virksomhet
 • God forretnings- og regnskapsforståelse
 • Sterk analytisk, stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • Sterk formidlingsevne og kommersiell forståelse
 • Du har et ønske og vilje til å jobbe allsidig og være med å bidra
 • Meget gode kunnskaper i Excel og erfaring med BI-verktøy
 • Beherske et skandinavisk språk samt engelsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Krevende og synlig rolle i et spennende konsern i vekst
 • En faglig utviklende rolle og videre muligheter internt
 • Uformelt, kompetent, fremoverlent og hyggelig arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid med andre fagmiljø i selskapet
 • Representative lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Konkurransedyktige betingelser

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.