Business Controller

Rekrutterer
Sted
Holmestrand
Publisert
16. september 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Jon Dissen tlf: 90037900
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Annet
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vårt samfunn skaper økende mengder avfall. NOAH utfører derfor en stadig viktigere oppgave, der utfasing av farlig avfall fra naturens kretsløp står sentralt. Selskapet har gjennomprøvde og dokumenterte behandlingsløsninger for de fleste typer uorganisk farlig avfall og er et av Nordens ledende kompetansemiljøer innen feltet. Vi har sterkt fokus på forskning og utvikling, og vil styrke vår satsning på FoU de nærmeste årene i tråd med vår strategi.

Vi behandler farlig avfall med opphav i husholdningene, industriproduksjon og øvrig næringsliv. I tillegg er vi engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder. Vårt behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall ligger på Langøya utenfor Holmestrand, og vi har kontorer i Oslo, Holmestrand og på Herøya. NOAH er medeier i Engadalen avfallsdeponi som mottar lettere forurensede og inerte masser i Nittedal. I tillegg har NOAH nylig blitt eier av steinvirksomheten Rekefjord Stone i Sokndal.

NOAH har i dag over 100 ansatte og eies 100 % av Gjelsten Holding AS.


Business Controller

NOAH AS styrker sin økonomiavdeling, og søker en forretningsorientert Business Controller. 

Business Controller vil være ansvarlig for å utarbeide og formidle økonomiske analyser og modeller, og korrekt finansiell rapportering i NOAHs selskaps- og virksomhetsstruktur. Som medlem av økonomistaben skal Business Controller holde CFO orientert om utvikling og gi råd innenfor eget ansvars- og kompetanseområde, samt bidra aktivt i økonomistabens utvikling.  

Stillingen vil rapportere til selskapets CFO, og er lokalisert i Holmestrand.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Utarbeide løpende avviksanalyser som gir basis for god virksomhetsstyring
 • Utarbeide underlag for løpende rapportering, herunder måneds- og årsrapporter         
 • Utarbeide periodiske rapporter og analyser til konsernstyret
 • Utarbeide lønnsomhetsmodeller og -analyser     
 • Utarbeide budsjett- og prognose på selskaps- eller virksomhetsnivå
 • Bistå med økonomisk støtte, analyser og rådgivning til forretningsenheter
 • Eier av kostnadskalkyle på produktnivå for relevant ansvarsområde.
 • Økonomisk oppfølgingsansvar for løpende virksomhet, målstyring og investeringer
 • Forretningsmessig analyse og kostcontrolling, herunder avviksanalyser
 • Gjennomføre ”Business Reviews” i samarbeid med CFO
 • Tett samarbeid med konsernregnskapssjef for å sikre korrekt regnskapsavleggelse iht. konsernets tidsfrister og retningslinjer
 • Delta i ulike ad-hoc prosjekter med tilhørende utarbeidelse av forretningsplaner
 • Identifisere muligheter og risiko i konsern og forretningsenheter gjennom økonomiske modeller
 • Bidra med beslutningsstøtte til interne kunder
 • Avlaste og assistere CFO, samt bidra aktivt inn mot ledergruppe
 • Delta i arbeidet med utviklingen av rapporteringssystemer
 • Bidra med generell støtte til regnskapsavdelingen og operative ledere i forbindelse med prosjekter, løpende oppgaver og investeringer

Formell kompetanse og bakgrunn

 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling i et større selskap
 • Solid praktisk erfaring med business controlling og forretningsstøtte
 • Kompetanse innen analysearbeid og virksomhetsstyring
 • Erfaring fra rapportering, budsjettering, prognosearbeid
 • God kjennskap til kostnadskalkyler og lønnsomhetsrapporter
 • Erfaring fra konsern og/eller industri er ønskelig 
 • Meget god IT kompetanse og systemforståelse, inkl. avansert bruk av Excel
 • Meget gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Høyere utdanning innen økonomi, regnskap eller revisjon
  (Siviløkonom, MBA, MRR)

Egenskaper

 • Strukturert og analytisk, nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Ansvarsfull, pålitelig, og med høy personlig og faglig integritet
 • Må like å være operativ og detaljorientert, men samtidig evne å se helheten
 • Stor arbeidskapasitet og med høy gjennomføringskraft
 • Kommuniserer og samarbeider godt med andre

Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rådgiver Jon Dissen i JP Cornerstone på mobil +47 900 37 900 eller epost jon.dissen@jp-cornerstone.com

Søknadsfrist: Snarest.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.

Søk på Business Controller

Har du allerede lastet opp en CV? Logg på for å søke umiddelbart

Søk
Last opp fra datamaskinen din

eller importér fra lagring i nettskyen

Filtype: .doc, .pdf, .docx, .rtf - Størrelse: maks 1Mb


4000 tegn igjen

Informasjon og markedsføring

Vi ønsker å sende deg informasjon om andre tilbud og tjenester fra Dagens Næringsliv

Du kan når som helst melde deg av henvendelsene via en avmeldingslenke nederst i en av e-postene du mottar.


Når du søker på en stilling, vil vi sende søknaden din til den navngitte bemanningskonsulenten, som kan kontakte deg. Ved å søke på en stilling på DN Jobb godtar du våre vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Du skal aldri bli bedt om å oppgi bankkontoopplysninger. Send oss en e-post hvis dette forekommer. Du vil aldri bli bedt om å oppgi bankkontoopplysninger. Hvis dette skjer, ber vi om at du sender oss en e-post.