Seksjonssjef budsjett, regnskap og økonomistyring

Sted
Oslo
Publisert
19. september 2020
Søknadsfrist
25. Oktober 2020
Kontakt
Randi Blystad 46791074, Bjørn Erik Wold 95362455
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Byrådsavdeling for finans har ansvaret for å ivareta overordnet økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, regnskap og finansstyring. Videre har Byrådsavdeling for finans overordnet ansvar for kommunens anskaffelsesvirksomhet, personvern, informasjonssikkerhet, konsernovergripende IKT og sentral arbeidsgiverfunksjon i Oslo kommune. Byrådsavdelingen er organisert med 6 seksjoner og har ca. 70 ansatte. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no

Seksjon for budsjett, regnskap og økonomistyring har 12 ansatte. Seksjonen har ansvar for å ivareta økonomisk og ressursmessig samordning av økonomiplan, budsjett, regnskap og oppfølgingsarbeid. Den har også ansvar for kommunens overordnede budsjettering, kommuneregnskap og rapportering. Seksjonen har videre ansvar for oppfølging av at lover og forskrifter følges innen ansvarsområdet. Seksjonen er regnskapsfaglig instans og har systemeierskap for kommunens økonomisystem. 

Arbeidsoppgaver

Seksjonssjefen inngår i byrådsavdelingens ledergruppe, rapporterer til kommunaldirektøren og har personalansvar for 11 medarbeidere innenfor budsjett, regnskap og økonomistyring. Arbeidsoppgavene vil i stor grad være knyttet til å styre dette arbeidet, herunder å skape gode og effektive prosesser innenfor ansvarsområdene i samarbeid med de øvrige seksjonene i avdelingen og de øvrige byrådsavdelingene/sektorene i kommunen. Arbeidet i seksjonen skal bidra til å sikre best mulig grunnlag for politiske beslutninger og prosesser. Stillingen innebærer utstrakt dialog med politisk ledelse i avdelingen, blant annet belyse økonomisk handlingsrom, besvare spørsmål og svare ut politiske bestillinger.

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomifaglig utdanning fra universitet/høgskole. Dokumenterbar relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse. 
 • Ledererfaring er ønskelig.
 • Erfaring fra budsjett, regnskap, eller økonomistyringsarbeid i offentlig sektor er et krav.
 • God forståelse for politiske prosesser og skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.
 • Erfaring fra effektivisering og digitalisering av budsjettprosesser er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • God tall/økonomiforståelse.
 • Analytiske evner og evne til strategisk tenkning.
 • God gjennomføringsevne.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å motivere og lede selvstendige og høyt kvalifiserte medarbeidere.
 • Serviceinnstilling.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God evne til å kommunisere med ulike målgrupper.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et stimulerende fagmiljø med dyktige og erfarne medarbeidere.
 • Deltagelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksitid.
 • Stillingen lønnes i henhold til avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens
befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Det er ønskelig at seksjonssjefen kan sikkerhetsklareres. Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.