Prosjektleder næringseiendom

Sted
Longyearbyen
Publisert
1. oktober 2020
Søknadsfrist
18. oktober 2020
Kontakt
Sveinung Lystrup Thesen tlf: 41414589
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er morselskapet i Store Norske-konsernet, som er en hjørnesteinsbedrift på Svalbard både i omfang og rolle i samfunnet og næringslivet.

I Svea gjennomfører vi et omfattende miljøprosjekt hvor området skal tilbakeføres til naturlig tilstand etter mer enn 100 års gruvedrift. I Longyearbyen eier og utvikler vi en betydelig bolig- og næringsbyggmasse, og vi driver Gruve 7. Vi har en ekspansiv logistikkvirksomhet, og vi samarbeider med og tilrettelegger for turisme og forskning gjennom bl.a. infrastrukturen vi eier. Ett av våre nye satsningsområder er fornybar energi. For mer info se www.snsk.no 

Et viktig satsningsområde for Store Norske framover er næringseiendom, og vi er i gang med flere utviklingsprosjekter for sentrale svalbardaktører. Vi ønsker å styrke vår organisasjon med vekt på plan- og prosjekteringsledelse på dette området.   

Stillingen er et toårig engasjement med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lede næringseiendomsprosjekter, med særlig vekt på plan- og prosjekteringsfasen
 • Lede eller bidra i byggekomiteer o.l. med kundedeltakelse, samarbeidspartnere og innleide tjenester
 • Delta i reguleringsprosesser, byggesaksbehandling overfor lokale myndigheter, miljøoppfølging overfor Sysselmannen på Svalbard
 • Gjennomføring av prosjektering, tidlig kostnadsestimering og bidra i anskaffelsesprosesser
 • Sikre ivaretagelse av Store Norskes interesser og byggherreforskriftens forpliktelser gjennom plan- og prosjekteringsfasen av tiltakene
 • Ansvar for utarbeidelse av styrende dokumenter for tiltaksgjennomføringen, herunder blant annet sentralt styringsdokument og SHA- og YM-planer
 • Styre plan- og prosjekteringsfasen på en slik måte at prosjektbestillingen blir ivaretatt med særlig fokus på kvalitet, fremdrift og økonomi
 • Fokus på fornybare energiløsninger og sirkulærøkonomi/gjenbruk i prosjektene
 • Bistand til videre forretningsutvikling innen næringseiendom

Kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdannet ingeniør, fortrinnsvis innen bygg. Lang, relevant erfaring kan oppveie for manglende høyere utdannelse
 • Erfaring med prosjekterings-/prosjektledelse innen eiendom. Erfaring med byggeprosjekter i arktiske strøk er en fordel
 • Gode kunnskaper om dataverktøy som er relevant for stillingen

Personlige egenskaper

 • God økonomisk og kommersiell forståelse
 • God forståelse av samfunnsansvar og bærekraftsmål
 • Evne til å ta initiativ og trives i en pådriverrolle
 • Selvstendig og utadvendt, med gode evner til å kommunisere og skape engasjement
 • Strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser og personalordninger
 • Dekking av reise- og flyttekostnader
 • Subsidiert tjenestebolig i Longyearbyen etter avtale

 

Store Norske er et konsern med 100-årig historie. Konsernet har ulike forretningsområder og er en viktig industribedrift på Svalbard.

Vi er verdens nordligste gruveselskap, og vi leverer kull til ulike typer industriproduksjon og til energiverket i Longyearbyen. Vi er Longyearbyens største boligaktør, og vi driver med næringseiendomsutvikling. Gjennom datterselskapene Store Norske Gruve 3 AS og eierskapet av Isfjord Radio legger vi til rette for reiselivsvirksomheten på Svalbard. I Svea har vi et stort og viktig miljøprosjekt med avvikling og opprydding etter 100 år med gruvedrift. Gjennom datterselskapet Pole Position Logistics AS er vi en sentral logistikkaktør på Svalbard og i Arktis. I tillegg jobber vi med nye utviklingsmuligheter.
 

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.