Leder BM

Rekrutterer
Sted
Sørumsand
Publisert
2. oktober 2020
Søknadsfrist
18. oktober 2020
Kontakt
Tor-Erik Palmyr tlf: 90368700
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du være med på et vinnerlag som setter sine egne mål?

Blaker

LEDER BEDRIFTSMARKED

Blaker Sparebank satser videre og har store ambisjoner for fremtiden! Som en viktig del av denne satsingen fremover, vil bankens bedriftsavdeling inneha en svært viktig rolle.
Vi søker en fremoverlent leder for bankens BM avdeling, som sammen med øvrige ansatte og ledere skal videreutvikle Blaker Sparebank i et marked med sterk befolkningsvekst og et stort potensial. Ny leder for BM vil få mulighet til å forme og videreutvikle bankens satsing på næring og landbruk, i tråd med bankens ambisjoner og myndighetens krav til banknæringen. Vi ønsker en Leder Bedriftsmarked som vil utvikle bankens BM avdeling i årene fremover. I tillegg til solid faglig kompetanse forventer vi at ny leder gjennom driv, engasjement, kommunikasjon og samspill ønsker å bidra til endring og utvikling i banken.
Bankens BM avdeling består p.t. av to bedriftsrådgivere.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og utvikling av avdelingen, herunder salgsoppfølging
 • Ta vare på og utvikle egen kundeportefølje
 • Lede og utvikle medarbeidere i egen avdeling
 • Etablere gode relasjoner og samarbeid med andre avdelinger i banken
 • Selge inn bankens produkter til nye og eksisterende kunder
 • Trene og coache avdelingens ansatte
 • Deltakelse i bankens kredittutvalg
 • Diverse rapportering
 • Utvikle egen kompetanse for å imøtekomme myndighetskrav og bankens forventninger til rollen

Kvalifikasjoner:

 • Økonomisk utdannelse, minimum på bachelornivå
 • Minimum 4 års relevant erfaring
 • Kreditterfaring næring og/eller landbruk, herunder også leasing
 • Sertifisering innen kreditt (KR) vil være en fordel
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Salgserfaring og kunnskap om trening og coaching
 • Ledererfaring vil vektlegges
 • Lokal kunnskap er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Brennende ønske om å lykkes som leder av en avdeling i utvikling
 • Strategisk, kombinert med interesse for kritiske detaljer
 • Forretningsorientert, målbevisst og løsningsorientert
 • Strukturert, nøyaktig og planmessig
 • God gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsegenskaper og en utpreget relasjonsbygger
 • Opptatt av å levere strålende kundeservice til bankens kunder, banken lever av gode kundeopplevelser
 • Høy personlig integritet

Vi tilbyr: 

 • En bank i kontinuerlig utvikling og med ambisiøse mål
 • Et miljø med entusiastiske og kompetente medarbeidere
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger
 • Gode sosiale ordninger, bl.a. gunstige lånebetingelser og forsikringstilbud
 • Arbeidssted i bankens nye lokaler på Sørumsand

Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen og EIKA-gruppen er Blaker Sparebank opptatt av at bankens ansatte har høy personlig integritet. Kandidater må godkjenne at det gjøres en kredittsjekk i løpet av rekrutteringsprosessen.

 

Om arbeidsgiveren

Blaker Sparebank er en frittstående bank med sterk lokal forankring i Sørum og omliggende kommuner. Banken ble etablert i 1920 og leverer tradisjonelle finansielle tjenester til personkunder, landbruk og lokalt næringsliv. Banken er lokalisert i flunkende nye lokaler på Sørumsand. Blaker Sparebank har 21 ansatte og en samlet forvaltningskapital på nesten 4 mrd. kroner. Ordinære banktjenester som sparing, finansiering og betalingsformidling utgjør hovedtyngden av bankens virksomhet. I tillegg selger banken skade- og livsforsikring, samt spareprodukter i samarbeid med produktselskapene i EIKA-gruppen AS. Banken er med i EIKA-alliansen som består av 66 lokalbanker, EIKA-gruppen og EIKA Boligkreditt. EIKA- alliansen har en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3 000 ansatte. Dette gjør EIKA-alliansen til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet.


Blaker Sparebank er en viktig aktør for lokal vekst og utvikling. Bankens visjon: For deg og lokalsamfunnet! Foruten bankens betydning for personkunder og næringsliv bidrar den også aktivt til utvikling av idrett, kultur, lag og foreninger i lokalmiljøet.
Eika Alliansen har Norges mest fornøyde bedriftskunder, ifølge EPSI undersøkelsen 2020.

www.blakersparebank.no--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.