Rektor

Rekrutterer
Sted
Bergen
Publisert
9. oktober 2020
Søknadsfrist
29. oktober 2020
Kontakt
Aase Aamdal Lundgaard 90853570, Hege Solbakken 91104141
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Vil du være pådriver på en ledende internasjonal høyskole?

Norges Handelshøyskole (NHH) har i flere år markert seg som en av Europas ledende handelshøyskoler. Vi er internasjonalt anerkjent for vårt forskningsmiljø, og utdanner fremtidens økonomer og ledere. NHH er studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. Vi har om lag 3500 studenter og 400 ansatte.

På NHH arbeider vi sammen for bærekraftig verdiskapning. Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomhet ved NHH. Høyskolens kjerneverdier engasjert, åpen og ambisiøs står sentralt for ansatte og studenter.

NHH er studiestedet og arbeidsplassen for deg som vil noe mer.

Vi søker en rektor med

 • høy vitenskapelig kompetanse, normalt professorkompetanse, i relevant fagområde
 • betydelig erfaring fra kjernevirksomheten; undervisning, forskning og formidling
 • god innsikt i globale megatrender og teknologiutvikling
 • god innsikt i konkurransesituasjonen og mulighetsrommet innenfor høyere utdanning, både nasjonalt og internasjonalt
 • solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon og dokumenterte resultater fra strategi og endringsarbeid
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Vi søker en rektor som

 • har en samlende og motiverende lederstil
 • er drivende i det strategiske arbeidet
 • har stor forståelse for den operative virksomheten
 • er handlingsorientert
 • skaper resultater gjennom gode beslutningsprosesser og tydelige prioriteringer
 • er en sterk relasjonsbygger internt og eksternt

NHH tilbyr

 • en utfordrende og utviklende stilling
 • et godt fagmiljø med høy kompetanse og ambisiøse medarbeidere
 • et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • inkluderende arbeidsliv
 • gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse (www.spk.no)
 • velferdsgoder som subsidiert trening hos Sammen, trening i arbeidstiden, bedriftshytte og gratis parkering

Rektor blir ansatt i åremålsstilling over fire år. Ansettelse skjer etter reglene i Universitets- og høyskoleloven. Vedtak om ansettelse foretas av NHHs styre. Lønn etter avtale.

Generell informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til styreleder Aase Aamdal Lundgaard, tlf. 908 53 570 eller til Experis ved Hege Solbakken, tlf. 911 04 141, og Charlotte Hageberg, tlf. 993 31 312.

Søknadsfrist: 29. oktober 2020.
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.