Regiondirektører

Rekrutterer
Sted
-
Publisert
9. oktober 2020
Søknadsfrist
30. oktober 2020
Kontakt
Knut Ole Tande 91656104, Rolf Kåre Nilsen, 90100077
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Bravida er Nordens og Norges ledende leverandør av service- og installasjonstjenester innen fagområdene elektro, rør/VVS og ventilasjon. Vi tilbyr tekniske totalløsninger gjennom hele bygningens levetid – fra rådgivning og prosjektering, til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Vår ambisjon er å være en fremtidsrettet bedrift som leder an og bidrar til å videreutvikle bransjen. Les mer om oss på våre hjemmesider www.bravida.no.

Bravida Norge kan vise til vekst og god lønnsomhet gjennom flere år. For å kunne videreføre denne utviklingen styrker vi organisasjonen og søker:

4 Regiondirektører

Nedre Viken – Vestfold/Telemark –

Vestland – Agder/Rogaland

Vår ambisjon er betydelig vekst i alle regionene, og vi søker regiondirektører med ansvar for å ta ut dette potensialet. Vi er opptatt av å utnytte styrken som ligger i vår flerfaglighet og størrelse. Gjennom godt samarbeid og samhandling internt, på tvers av avdelinger og regioner, får kundene tilgang til markedsledende kompetanse og betydelig kapasitet. Dette er viktig for å lykkes, særlig med de største og mest krevende prosjektene og serviceoppdragene.

Vi bygger relasjoner og jobber målrettet med å utvikle prosjekter og forretning sammen med viktige aktører og entreprenører. Vi skal være innovative og mulighetsorienterte, og bidra til å etablere nye samarbeidsmodeller og -konstellasjoner i bransjen.

Som regiondirektør vil du ha det overordnede ansvaret for å drifte og utvikle en effektiv prosjekt- og servicevirksomhet med fokus på kjerneverdiene i Bravida. Du vil lede og utvikle forretningen og organisasjonen med utgangspunkt i selskapets strategi og budsjetterte mål.

I hverdagen har du et operativt fokus. Du er orientert mot markedet og ser forretningsmuligheter knyttet til både etablerte og nye kunder. Du vil bistå i forbindelse med salg, større tilbud og forhandlinger, samt kvalitetssikre løpende prosjekter og leveranser.

Godt lederskap er avgjørende for å lykkes. Du ser dine medarbeidere og evner å motivere til endring og utvikling. Innovasjon og handlekraft er andre sentrale stikkord.

Våre nye regiondirektører har relevant ledererfaring som regionleder/-direktør, divisjonsdirektør, prosjektsjef eller tilsvarende fra anerkjent organisasjon innen entreprenørvirksomhet i byggebransjen, fra facility management eller teknisk leverandør/industri. Solid erfaring fra serviceområdet er en fordel. Det er viktig at du kan vise til gode økonomiske resultater, er salgs- og kundefokusert og har erfaring med komplekse forhandlinger.

Det er ønskelig at du har høyere utdanning, men vi er også åpne for fagutdanning og relevant erfaring som sikrer nødvendig realkompetanse.

Som person og leder er du kommersiell, strukturert og har en naturlig autoritet og gjennomføringskraft. Du er operativ, salgs- og resultatfokusert, og setter deg ambisiøse mål og når dem sammen med en motivert organisasjon.

Regiondirektør rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i vedkommendes ledergruppe.

For mer informasjon se: www.backerskeie.no/utlyste-stillinger

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i BackerSkeie Knut Ole Tande, tel. 916 56 104, eller Rolf Kåre Nilsen, tel. 901 00 077. Søknad med CV registreres snarest og senest innen 30. oktober 2020 via «Karriere» på www.backerskeie.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.