HR-direktør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
9. oktober 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Ingeborg Nyrud 40471899, Atle Ronglan 96627089
Posisjon
Leder
Bransjer
Media / Forlag
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Aschehoug er et av Norges største og viktigste forlag med mer enn 145 års historie. Virksomheten omfatter en rekke forlag, herunder Universitetsforlaget og Forlaget Oktober, og har betydelige markedsandeler på alle utgivelsesområder. Blant annet er rundt halvparten av all norsk skjønnlitteratur som selges utgitt av et forlag i konsernet. Aschehoug-konsernet er også en av Norges ledende aktører innenfor læremidler til skolen og fagbøker til høyere utdanning og profesjon. Aschehoug har i tillegg betydelige eierposisjoner i en rekke felleskontrollerte virksomheter som Norli, De norske Bokklubbene og Forlagssentralen. Samlet har virksomhetene i konsernet en omsetning på over 2 milliarder kroner og sysselsetter 1.400 årsverk.

Rollen som HR-direktør er nyopprettet og signaliserer en sterk satsning på strategisk HR. Forlagsbransjen er i rask utvikling og preges av digitalisering og nye forretningsmodeller. HR-direktøren vil få en viktig rolle i konsernets videre utvikling og tilpasninger for å møte en markedssituasjon i kontinuerlig og rask endring. HR-direktøren vil lede en liten enhet med operativ HR og administrasjon, rapportere til konsernsjef og delta i konsernets ledergruppe.

HR-direktøren vil legge premissene for den nye HR-strategien og ha ansvaret for å implementere ønskede tiltak og endringer. Viktige oppgaver vil blant annet være å:

  • Sikre at omstillings- og endringsprosesser gjennomføres med gode verktøy og god metodikk
  • Bidra til innføring av nye og effektive arbeidsmetoder og samarbeidsformer
  • Etablere gode systemer for lederutvikling og ledertrening
  • Sparre og gi lederstøtte til konsernets ledere og mellomledere
  • Gjennomføre kompetansekartlegging og etablere programmer for kontinuerlig kompetanseutvikling
  • Bidra til profesjonalisering av rekrutteringsprosesser og gode prosesser for karriereutvikling, etterfølgerstrategi og generell oppfølgning av medarbeidere i konsernet

Vi søker deg som har solid HR-kompetanse og erfaring med HR på både operativt og strategisk nivå. Du er forretningsorientert av natur og har bakgrunn fra bransjer med stor teknologisk endringstakt, og gjerne fra mellomstore/store selskaper. Erfaring fra kunnskapsbedrifter, konsulentselskaper eller media kan være et pluss. Du er initiativrik, har gjennomføringskraft og gode relasjonsskapende evner – og du motiveres av å kunne bidra i en stolt og tradisjonsrik virksomhet med et meget sterkt merkenavn.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Ingeborg Nyrud, tlf. 404 71 899 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest via www.visindi.no.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.