Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
13. oktober 2020
Søknadsfrist
30. oktober 2020
Kontakt
Heidi Wiggen, 91656103, Mona Wille, 40215106
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Om stillingen 

Kulturrådet er i en spennende utviklingsfase og har de siste årene styrket og utvidet sitt mandat gjennom økte forvaltnings- og utviklingsoppgaver kunst- og kulturprosjekter i hele Norge. Ny direktør for avdeling for virksomhetsstyring vil være sentral i denne videreutviklingen av Kulturrådet. Avdelingsdirektøren inngår i Kulturrådets ledergruppe og skal bidra til strategisk ledelse, profesjonell styring og god forvalting av virksomheten.

Som avdelingsdirektør virksomhetsstyring har du overordnet ansvar for de to seksjonene forvaltning og administrasjon og digitalisering og IKT. Du skal videreutvikle Kulturrådets styringssystemer og en kompetent, kunnskapsrik og serviceinnstilt avdeling med ca. 35 årsverk.

Vi søker en erfaren leder som kan vise til resultater fra virksomhetsstyring og offentlig forvalting. Du har ledet kunnskapsmedarbeidere, har god rolleforståelse og ser Kulturrådets posisjon i forvaltningen. Du er løsningsorientert, kommunikativ og er en god relasjonsbygger.

Kulturrådet er opptatt av å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen både ved kjønn, alder, legning og etnisk bakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kulturrådet har et personalpolitisk mål om å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid eller utdanning i lengre tid og vi tilrettelegger arbeidet dersom det er behov for det. Hvis du gir tilkjenne at du har innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne kan opplysningene du gir brukes til statistiske formål. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103, eller Mona Wille, tlf. 402 15 106. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen.

Søknad med CV sendes snarest og senest innen 30. oktober 2020.

Om virksomheten

Norsk kulturråd har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og skal bidra til å løfte fram kulturens rolle i samfunnet. Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturrådet ble opprettet i 1965 og har i dag et bredt virkemiddelapparat for å stimulere kultursektoren gjennom tilskudd og utviklingsoppgaver, digitalisering og internasjonalisering.

Kulturrådet har ca. 130 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø og Trondheim.