Kommersiell leder

Rekrutterer
Sted
Gardermoen
Publisert
14. oktober 2020
Søknadsfrist
04. november 2020
Kontakt
Stine Ramstad Westby, 95966268, Jan Egil Myhre, 90892522
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

For å utvikle, lede og gjennomføre kommersielle tiltak ved Oslo lufthavn (OSL), skal det rekrutteres kommersiell leder på lufthavnen. OSL står for mer enn 60% av Avinors kommersielle inntekter, og stillingen er derfor svært sentral i realiseringen av konsernets strategier og satsninger innenfor det kommersielle området. Kreativitet og nyskapning på landets hovedflyplass er en viktig forventing til ny kommersiell leder, hvor det ligger potensial og muligheter for videre utvikling. Stillingen rapporterer til lufthavndirektør OSL og sitter i lufthavnens ledergruppe, samtidig som den rapporterer faglig i matrise til kommersiell direktør konsern.

Stillingen vil i hovedsak være operativ og handlingsorientert, med tett dialog og tilstedeværelse i forhold til leietakere, samarbeidspartnere og egen organisasjon. Samtidig forventes det at kommersiell leder OSL initierer tiltak og identifiserer nye konsepter, ideer og muligheter for å skape et kommersielt tilbud i verdensklasse ved OSL, i tett samspill med lufthavnledelsen og kommersiell direktør konsern. I den operative hverdagen vil grensesnittet mot den daglige driften av terminalen være sentralt. Oppfølging og dialog med leietakere, arealdisponering og prioriteringer opp mot den helhetlige driften av terminalen er vesentlige oppgaver som er tillagt stillingen. 
 

For øvrig vil sentrale arbeidsoppgaver være

 • Utvikle og lede det kommersielle teamet ved OSL med stort engasjement og synlighet
 • Sikre at tilbudet ved lufthavnen til enhver tid holder høy kommersiell standard
 • Gjøre løpende prioriteringer i tett samarbeid med daglig drift på terminalen
 • Sikre et nært og godt samarbeid med intern driftsorganisasjon
 • Være en kommersiell pådriver og bidragsyter i ledergruppen ved OSL, og samtidig evne å se helheten ved lufthavnen
 • Sikre at konsernets overordnede strategi og prioritering implementeres lokalt
 • Bidra til et godt og avklart faglig samarbeid med kommersiell direktør konsern
 • Initiere, gjennomføre og beslutte tilbudskonkurranser, i tett samspill med sentrale miljøer, innenfor definerte fullmakter
 • Delta i relevante møtepunkter og aktivt samarbeid med konsernet for å videreutvikle og tilpasse de kommersielle aktivitetene

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på bachelor/master nivå. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring fra større organisasjon og vant til å jobbe i matrise
 • Min. 5 års erfaring fra kommersiell virksomhet, fortrinnsvis fra varehandel, med fokus på drift og utvikling
 • Erfaring med arealdisponering fra kjøpesenter eller større kjede er en stor fordel
 • Må beherske engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Drifts- og utviklingsorientert, med gjennomførings-kraft og praktisk orientering
 • Nysgjerrig og inkluderende, åpen for innspill
 • Sterk kultur- og teambygger, som evner å skape begeistring, trygghet og «vi-følelse»
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og dyktig til å bygge relasjoner på alle nivåer
 • Kreativ, med evnen til å strukturere og konseptualisere
 • Stor arbeidskapasitet/trigges av høy aktivitet
 • Evne til å skape engasjement og entusiasme i egen organisasjon
 • Pragmatisk i forhold til tverrfaglig og hierarkiske strukturer i en kompleks organisasjon

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale

Avinor jobber etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.  

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22. Alternativt kan lufthavndirektør Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby, tlf. 95 96 62 68, eller kommersiell direktør Avinor konsern, Joachim Johnsen, tlf. 92 64 83 36, kontaktes.