Finanssjef

Rekrutterer
Sted
Asker
Publisert
15. oktober 2020
Søknadsfrist
02. november 2020
Kontakt
Eivind Lien, 98220110
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Asker er en kommune i vekst og står ovenfor store investeringer de neste årene. Stillingen som finanssjef er sentral i utformingen og oppfølgingen av kommunens finansforvaltning. Dette skjer innenfor en politisk vedtatt strategi. Stillingen er plassert i seksjon for økonomi og anskaffelser under direktørområdet økonomi. I tillegg til finanssjefen består seksjonen av 24 økonomirådgivere og anskaffelsesrådgivere med solid kompetanse. Vi har et godt arbeidsmiljø. Gjennom jobben vi gjør skal vi fremme Asker kommunes verdier: Raus, nær, modig og skapende. 

Arbeidsoppgaver

Finanssjefen vil jobbe tett opp mot kommunens politiske og administrative toppledelse og være sentral i utformingen og oppfølgingen av finansstrategien. Kommunen har avtale med ekstern finansrådgiver som vil være en god samarbeidspartner for finanssjefen. Sentrale oppgaver vil være: 

  • Oppfølging av kommunens låneportefølje som per idag er på 10 mrd kroner. Dette innebærer blant annet opptak og refinansiering av lån og bruk av rentesikringsinstrumenter
  • Forvaltning av Asker kommune sitt energifond på 1,5 mrd. Fondet består av plasseringer i aksjer og renteinstrumenter i inn- og utland
  • Styring av likviditet og forvaltning av overskuddslikviditet
  • Rapportering av status innenfor finansområdet til kommunens politiske ledelse
  • Forvaltningsoppgaver knyttet til energi-innkjøp
  • Utrede økonomiske forhold knyttet til innvilgelse av kommunal lånegaranti
  • Utarbeide analyser på selvstendig initiativ som sikrer at Asker kommune har en hensiktsmessig og fremtidsrettet finansstrategi

Kvalifikasjoner

Søkere må ha høyere økonomisk utdannelse og flere års relevant erfaring fra arbeidsoppgavene som er skissert ovenfor. 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i en politisk styrt organisasjon med viktige samfunnsoppgaver. Du er analytisk, ser sammenhenger og er god til å kommunisere med mennesker med forskjellig bakgrunn. Du må også kunne uttrykke deg godt skriftlig. 

Vi tilbyr

Lønn fastsettes utfra søkers bakgrunn og erfaring. Stillingen har fleksibel arbeidstid og er tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning. Til den rette kandidaten kan vi tilby faglig utfordrende og varierte oppgaver. Du vil jobbe i et godt og hektisk arbeidsmiljø og få mulighet til å knytte faglige kontakter både i og utenfor kommunens organisasjon. 

 

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.