Head of Consulting Services

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
15. oktober 2020
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Anette Martinussen, 91399264, Ingunn Torgersen Glosli 90090596
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Xledger | Head of Consulting Services

Vil du være med på å videreutvikle og lede et av våre strategiske forretningsområder?

Xledger har ambisiøse planer for selskapsutvikling og skal styrke posisjonen i markedet de neste årene. Du har nå muligheten til å få ansvaret for å videreutvikle og lede et av våre strategiske forretningsområder, Consulting Services i Xledger.

For å sikre ønsket utvikling har Consulting Services som avdeling fått et utvidet ansvar og selskapet søker nå en dyktig leder med sterk gjennomføringsevne til rollen som Head of Consulting Services. Avdelingen består i dag av et solid, faglig team med 12 konsulenter som sørger for implementering av Xledger og som gir faglig og kvalitetsmessig støtte og rådgivning til våre kunder. Som leder vil du være ansvarlig for å forme og styrke selskapets konsulentvirksomhet, både faglig, kulturelt og kommersielt, samt sikre at kundene tar i bruk Xledger på en riktig måte. En svært spennende mulighet hvor du og avdelingen vil spille en viktig rolle for å nå selskapets mål og ambisjoner.

Head of Consulting Services vil ha personalansvar for et engasjert team, inngå i lederteamet for Xledger AS og rapportere til CEO.

Ansvarsområder

 • Lederskap: Ansvar for å lede, bygge og drive Consulting Services og sørge for at avdelingen er en profesjonell leveranseorganisasjon og et konkurransefortrinn i markedet. Du vil være en aktiv bidragsyter inn i lederteamet og ta del i strategi- og forretningsutvikling på selskapsnivå

 • Kundeorientering: Sikre gjennomføringsevne på leveranser til kundene der digitalisering bidrar til gevinstrealisering. Håndtere C-level management, sitte i styringsgrupper og være sparringspartner for prosjektledere.

 • Prosjektledelse: Utvikle prosjektledelse som fag inkludert metodikk og verktøykasse, samt utvikle et Project Management Office (PMO) som understøtter porteføljestyring, faglig utvikling og ekspertise.

 • Kompetanseutvikling: Styrke fagområder/-ressurser som håndterer alle funksjonsområder i Xledger, samt sikre at kundene tar i bruk Xledger på en riktig måte.

 • Porteføljestyring: Sørge for god driftsmodell og rutiner for bemanning som understøtter gjennomføringsevne og effektiv ressursutnyttelse.

 • Sourcing management: Eie og utvikle strategiske samarbeidsavtaler og relasjoner med strategiske implementeringspartnere.

 • P&L-ansvar: Sikre kommersiell utvikling i henhold til budsjett, prognoser og planer.

 • Samarbeid: Sikre sterkt og velfungerende samarbeid med ulike avdelinger og datterselskaper, samt på tvers av selskapene i konsernet (Sverige, UK og USA).

 • Kulturbærer og personalutvikling: Skape engasjement i teamet, atferd og holdninger i tråd med Xledger-verdier, støtte og bidra til at den enkelte når sine og selskapets mål.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå

 • Minimum 8 års relevant erfaring fra anerkjent konsulenthus, og gjerne erfaring fra teknologidrevet virksomhet

 • Solid prosjektledererfaring fra bred prosjektportefølje

 • Erfaring med personalansvar, gode lederegenskaper med evnen til å motivere og utvikle medarbeiderne

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, og generelt gode kommunikative ferdigheter

 • Relasjons- og teamorientert

 • Positiv og engasjert

 • Målrettet og med sterk evne til å gjennomføre

Xledger byr på muligheten til å være en del av et solid norsk gründerselskap med sunn økonomi. Vi er i en sterk vekstfase, og du vil få en spennende og utfordrende hverdag med gode utviklingsmuligheter. Xledger har en åpen kultur hvor det er høyt under taket, noe som betyr at forslag til forbedringer, nye idéer og nye muligheter verdsettes. Her vil du være en del av et kompetent, engasjerende og godt arbeidsmiljø der våre verdier – Win-win - Passion – Do Good – Amaze, skal bidra til at vi når våre ambisjoner og mål.

 

Xledger er et norsk softwareselskap som utvikler og leverer det skybaserte ERP-systemet Xledger. Med snart 15 års erfaring, er Xledger i dag det mest omfattende skybaserte ERP-systemet. Systemet er tilgjengelig på alle brukerflater og gir brukerne umiddelbar tilgang til oppdatert selskapsinformasjon. Xledger utvikles kontinuerlig, og benytter det nyeste innen teknologi. Mer enn 10 000 selskaper benytter i dag Xledger som sitt forretningssystem. Xledger har kontorer i Norge, Sverige, England og USA, og kan vise til solid vekst og sunn økonomi.

Det jobber i dag ca. 160 ansatte totalt i Xledger-konsernet og hovedkontoret ligger på Bryn i Oslo.