Regnskapssjef

Rekrutterer
Sted
Stavanger
Publisert
17. oktober 2020
Søknadsfrist
01. november 2020
Kontakt
Rosalie Poen 95261054, Trine Hamre 93413613
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Drives du av et dynamisk regnskapsmiljø med engasjerte kollegaer, og har du inngående erfaring fra regnskap?

Lyse er et norsk teknologi- og industri-selskap som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har en historie som strekker seg mer enn 100 år tilbake i tid. Lyse bygger og drifter både strømnett, fibernett, gassnett og fjernvarmenett og sørger for at produksjon av nødvendig infrastruktur blir levert, vedlikeholdt og fornyet. Vi eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Samfunnsoppdraget vårt er å drive forretningsdrift med stabil avkastning, samtidig som konsernet skal være en regional samfunnsaktør. Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. Lyse hadde i 2018 en omsetning på 10 milliarder kroner, vi er 1300 ansatte og hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger.

Vi søker regnskapssjef for Tele og konsolidering! 

Du vil få en spennende leder- og fagrolle i et av regionens største konsern med hovedkontor i Stavanger. 

Lyse-konsernet har vært gjennom en omfattende vekstperiode med diversifisering og vekst. Konsernets strategi tilsier fortsatt vekst innen alle forretningsområder, herunder også forretningsområdet Tele, i tillegg til et betydelig fokus på innovasjon og videreutvikling.
Konsernet er organisert i et morselskap (Lyse AS) og et betydelig antall hel- og deleide datterselskaper, organisert i 3 forretningsområder.

Konsernregnskapsfunksjonen er organisert etter forretningsområdene med en sentralisert regnskapsavdeling som leverer konsolidert konsernregnskap ihht International Financial Reporting Standards (IFRS) og produserer regnskap for rundt 20 selskaper i Lyse-konsernet. 

En variert, men travel hverdag

Som vår nye regnskapssjef for Tele og konsolidering har du ansvaret for å følge opp mellom 10-15 av Lyse selskaper, og har ansvar for konsernrapportering. Stillingen innebærer også fagansvar for disse selskapene. Stillingen rapporterer til konsernregnskapssjef.

Ditt hovedansvar vil være regnskapsføring, periodisk rapportering og årsoppgjør for selskapene innen forretningsområdet. Videre vil du har ansvar for leveranse av regnskapstjenester fra regnskapsavdelingen for selskapene som hører inn under forretningsområdene Tele og øvrige. 

Du vil være ansvarlig for all ekstern og offentlig økonomisk rapportering etter IFRS, og utarbeidelse og internkontroll av skatteberegninger og skattemelding. 

Du har fag- og personalansvar for regnskapsteamet Tele, og skal fortløpende styre ressursplanleggingen og oppgavefordelingene mellom selskapene og sikre nødvendig kompetanse. 

Som regnskapssjef skal du også bistå forretningen i forbindelse med regnskapsfaglige problemstillinger inkludert spørsmål rundt restrukturering, samt ved kjøp og salg av virksomhet.

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdannelse innen økonomi, regnskap og/eller revisjon på masternivå, gjerne statsautorisert revisor
  • Minimum 7-10 års relevant erfaring fra hovedansvar for regnskaper i større foretak
  • Erfaring med konsernregnskap fra større konsern
  • Erfaring fra kjøp og salg av virksomhet
  • Høy digital kompetanse, herunder evne til å bruke, lære seg og se muligheter i digitale løsninger
  • Ledererfaring og erfaring med å lede team
  • God kjennskap til IFRS

Personlige egenskaper

Det er viktig at du har engasjement for ditt fagområde, med riktig serviceinnstilling og gode samarbeidsegenskaper. Du evner å jobbe strukturert både selvstendig og i team, samtidig som du er selvgående og identifiserer og driver nye initiativer. 

Som vår nye regnskapssjef så er du analytisk og har ett kommersielt mindset. Du må også ha en stor arbeidskapasitet og stor gjennomslagskraft.

Du identifiserer deg med Lyse sine verdier; modig, tydelig, ansvarlig og lagspiller. 

Vi tilbyr

Vil du bli en del av det som vi ser på som regionens mest spennende selskap?

Lyse er en del av folks hverdag. Vi bygger kritisk samfunnsinfrastruktur og utgjør en forskjell i regionen. Hele 10 milliarder kroner har vi gitt i utbytte til eierkommunene våre de siste 10 årene. Verdiene våre er å være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere.

Våre medarbeidere har gode velferdstiltak, ekstra feriedager, gode forsikringsordninger, bedriftsidrettslag, tilgang på firmahytter og mye annet! I tillegg er vi stolt hovedsponsor av Viking fotballklubb og flere andre lokale idrettslag og kulturhus.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Rosalie Poen, Konsernregnskapssjef, på telefon 952 61 054. Personalrelaterte spørsmål rettes til HR ved Senior konsulent Trine Hamre, 934 13 613. 

Vi håper at du vil se mulighetene sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad.
Vitnemål/karakterutskrift må vedlegges sammen med søknad og CV.