Country Manager

Rekrutterer
Sted
Kløfta
Publisert
22. oktober 2020
Søknadsfrist
15. november 2020
Kontakt
Joachim Guslund, 22068700, Ole Petter Melleby, 22068700
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en erfaren innovatør i bransjen. Geoenergi er fornybar energi fra bakken, som kan brukes til å varme opp og avkjøle bygninger i alle mulige størrelser. Rototecs tjenester omfatter hele prosessen i forbindelse med energisystemer – alt fra konsultasjon til installasjon. Selskapet ble startet i 2007 og har virksomhet i hele Norden. Omsetningen i 2019 var på 56.7 millioner euro. Selskapet består i Norge av 20 ansatte og omsatte i fjor for 129 MNOK.

Les mer på  www.rototec.no

VIL du bli leder for et vekstselskap innen bærekraftig energiteknologi?

Rototec er Europas fremste leverandør av bærekraftige og miljøvennlige geoenergiløsninger. Country Manager skal sikre lønnsom vekst gjennom økt salg og ved å utvikle organisasjonen i Norge.  

Vi ser etter en fremoverlent leder som ønsker å ta eierskap til selskapets suksess og utvikling. Du har relevant ledererfaring og kan vise til gode kommersielle resultater; gjerne fra prosjektsalg mot bygg- og anleggsmarkedet. Du er operativt anlagt, og trives med å delta aktivt i salgs- og forretningsutviklingsarbeid mot større nasjonale og regionale kunder.

Dette er en spennende kommersiell mulighet til å bli en del av nordisk markedsleder med høyt etterspurte løsninger som bidrar til det grønne skiftet. Country Manager rapporterer til kommersiell direktør i Rototec Group.

Arbeidsted er Kløfta.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • befeste og styrke Rototecs posisjon som den fremste og foretrukne geoenergileverandøren i Norge
 • delta aktiv i forretningsutviklingen og skape organisk vekst i alle kundesegmenter
 • lede og motivere de ansatte i den norske organisasjonen, fremme faglig utvikling og bygge vinnerkultur
 • definere og iverksette nasjonal markedsstrategi, budsjett og handlingsplaner
 • tilpasse og implementere konsernstrategier for det norske markedet
 • løpende holde seg oppdatert på markedsutviklingen og proaktivt identifisere nye kommersielle muligheter
 • ha oversikt, følge opp og rapportere økonomiske og kommersielle nøkkeltall, inkludert salg, prosjektfremdrift og lønnsomhet
 • ansvar for personaloppfølging, ressursplanlegging og rekruttering
 • initiere og lede interne forbedringsprosesser
 • sikre etterlevelse av lover og regelverk, og nødvendig offentlig rapportering

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • relevant ledererfaring med gode kommersielle resultater innen salg eller forretningsutvikling
 • erfaring med relasjonsbyggende salg innen bygg-, anleggs- eller eiendomsbransjen er en fordel
 • erfaren og motiverende lederstil med bevist evne til å utvikle velfungerende team
 • høyere relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • evne til å kombinere handlekraft og beslutningsvilje med en strategisk og analytisk tilnærming
 • evne til å skape gode kunderelasjoner, med vilje til å bygge et nettverk i bransjen og initiere kontakt med beslutningstagere på alle nivåer
 • grunnleggende kompetanse innen økonomi og regnskap
 • forståelse for dynamikken i en internasjonal matriseorganisasjon
 • gode norsk- og engelskkunnskaper

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Joachim Guslund eller Ole Petter Melleby i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer CV og søknad snarest og senest innen 15. november 2020 på iscogroup.no.