Avdelingsdirektør HR

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
28. oktober 2020
Søknadsfrist
15. november 2020
Kontakt
Jan Kato Fremstad, 97171957, Hanne Paulsen Ødegård, 959 61 599
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Bufdir

En av statens mest komplekse HR-lederstillinger er ledig – vil du ha den?

Hva får du jobbe med hos oss?

Verdens viktigste samfunnsoppdrag trenger en ny HR-leder! Det du gjør i denne rollen, påvirker ikke bare toppledelsen vår og de rundt 400 andre lederne i organisasjonen, men også resten av de til sammen rundt 6000 ansatte i etaten vår. Stillingen har et betydelig nedslagsfelt, og du kommer til å samarbeide bredt og ha stort spenn i oppgavene dine. Det betyr at du alltid får noe å bryne deg på!

Som vår nye avdelingsdirektør blir du premissgiver og faglig rådgiver både i direktoratet og i vår store underlagte etat, Bufetat. Med utgangspunkt i strategien og hovedprioriteringene våre skal du og avdelingen legge føringer og premisser for hvordan vi skal jobbe på store deler av HR-området i hele etaten. Du skal bidra til å etablere strukturer som gjør det lettere å samarbeide for å nå de målene vi har satt oss, uavhengig hvor i Bufdir eller Bufetat vi jobber. HR-avdelingen har ansvar for kontinuerlig videreutvikling av sentrale HR-prosesser som lederutvikling, rekruttering, onboarding, utviklingssamtaler, medarbeiderundersøkelser og HMS-arbeid for Bufetats tjenester. Det inkluderer både barnevernstjenesten og familievernet.

Andre viktige oppgaver du vil få, er blant annet å

  • gi råd og støtte i HR-faglige spørsmål til ledere i Bufdir og Bufetats regioner
  • videreutvikle etatens HR-nettverk
  • ivareta de operative HR-oppgavene i Bufdir
  • ivareta løpende partssamarbeid og medbestemmelse i Bufdir, og ledelse av lokale lønnsforhandlinger
  • sikre at interne servicefunksjoner i direktoratet er ivaretatt (blant annet forvaltning av våre nye kontorlokaler og IKT-støtte)

Som avdelingsdirektør for HR får du også resultat- og budsjettansvar for avdelingen, og skal motivere og utvikle den i tråd med strategien.

Du får lede en bredt sammensatt avdeling med 12 medarbeidere. Avdelingen vår kjennetegnes av faglig spisskompetanse, og vi setter høye krav til egne leveranser. Vi er stolte av etatens samfunnsoppdrag og vår rolle i det. Som vår nye avdelingsdirektør vil du bli en del av ledergruppen i divisjon organisasjon og vi forventer at du vil bidra til helhetlig og strategisk utvikling av direktoratets samlede virksomhet.

Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som

  • har høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, gjerne innen organisasjon og ledelse. Særlig relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for kravet om masternivå i utdanningen
  • har HR-ledererfaring, fortrinnsvis fra større virksomheter, på både strategisk og operativt nivå
  • har erfaring med å delta i, lede og gjennomføre strategiprosesser eller større utviklingsprosjekter
  • kommuniserer på en forståelig og tydelig måte, både muntlig og skriftlig

I tillegg ønsker vi ledere som vil være ledere og som er opptatt av å utvikle eget lederskap.

Hva slags person ser vi etter?

Du forstår hva som trengs og tar initiativ for å få det til å skje – og du sikrer leveranser og skaper gode resultater på HR-området. Du er heller ikke redd for å ta beslutninger. Du er en tydelig og synlig leder som involverer og delegerer. Med din faglige trygghet klarer du å tenke nytt rundt fagområdet ditt og skape engasjement rundt det. Du knytter lett bånd med andre. Du klarer å se det overordnede, helhetlige perspektivet og hvordan HR-området henger sammen med resten av det vi gjør. Du jobber målrettet og strukturert både med det langsiktige mål for øye og med mer dagligdagse oppgaver som hører til avdelingen. 

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 890 000 – 1 025 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden avdelingsdirektør.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden. 

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte divisjonsdirektør organisasjon, Jan Kato Fremstad på tlf. 971 71 957 eller senior rekrutteringsrådgiver i Cruit AS, Hanne Paulsen Ødegård på tlf. 959 61 599.

Om oss

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. 

Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.