Teknisk sjef

Mantena er av de største leverandørene av vedlikeholdstjenester til tog i Norden. Mantena leverer moderne tjenester tilpasset den nye jernbanesektoren samtidig som vi viderefører en lang tradisjon innen jernbanedrift. Vår kompetanse favner alt fra de største og tyngste lokomotivene, til de minste og mest avanserte komponentene i tog. Hovedkontoret til Mantena ligger på Oslo Sentralstasjon, mens vedlikeholdslokasjonene er fordelt på flere steder i Norge og Sverige.
Med fokus på bærekraft, innovasjon og effektivitet jobber vi hver dag for å utvide vårt tilbud av tjenester og øke togenes punktlighet og levertid.


Teknisk sjef
Mantena har et mål om å bli Nordens mest nytenkende totalleverandør av tog vedlikeholdstjenester. Vi skal nå ansette en ny teknisk sjef som vil ha en viktig rolle i å nå dette målet. Teknisk sjef vil lede teknisk enhet bestående av 40 personer i Norge og Sverige. Stillingen rapporter til administrerende direktør.
Teknisk avdeling leverer støtte til forretningsenhetene service, prosjekter og produkter. Avdelingen er teknisk premiss giver internt og eier og forvalter teknisk grunndata knyttet til produksjon, samt eier og forvalter tekniske prosesser. Avdelingen er operativt ansvarlig for Mantena ECM ansvar og søker kontinuerlig forbedringer internt og mot kunder. 

Arbeidsoppgaver

Ansvarlig for videreutvikling og vedlikehold av tekniske prosesser.
Personalansvar for enheten. Opplæring og utvikling av medarbeiderne samt rekruttering av nye medarbeidere.
Utarbeide budsjetter for teknisk avdeling og ansvarlig for økonomistyringen i avdelingen. Sørge for at teknisk avdeling leverer tjenester til andre enheter i henhold til krav om kvalitet, tid og kostnad.
Bidra i selskapet og avdelingens strategiarbeid.
Delta i kvalitetsrevisjoner.
Bidra i tilbudsprosesser og innsalg av tekniske tjenester til kunder.
Sikre virksomhetens ivaretakelse av ECM ansvaret.
Støtte andre avdelinger ifht. tilhørende prosesser.

Vi søker en teknisk sjef som er en tydelig og god leder Som evner å sette seg inn i ny teknologi og er endringsorientert. Erfaring fra ledelse av vedlikeholdsarbeid og kompetanse innen kontinuerlig forbedring innen vedlikehold. Evner å jobbe både operativt og strategisk. Master eller bachelor innen et relevant fagområde. 

Personlige egenskaper
Gjennomslagskraft 
Systematisk og analytisk
Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
Påvirkningskraft med faglig integritet

Mantena holder til i nyoppussede lokaler på Oslo Sentralbanestasjon. Et hyggelig arbeidsmiljø med høyt tempo.